Ny kompetenceprofil skal lette overgangen ved ansættelse på klinik i praksissektoren

Det kan være overvældende for nyansatte og nyuddannede at skulle starte arbejdet på klinik, hvor man møder komplekse problematikker og krav. For at lette overgangen er der udviklet en værktøjskasse, som kan hjælpe i mødet med den nye kliniktilværelse.
Foto: iStock.

Som klinikansat møder du mange patienter i løbet af en arbejdsuge, og du har  brug for en bred vifte af kompetencer.

Du skal blandt andet:

  • have styr på både teoretiske og praktiske færdigheder for at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere et behandlingsforløb til patienterne.
  • kunne formidle sundhedsfaglig viden begribeligt, håndterbart og meningsfuldt og rette den mod målgrupper som patienter, pårørende, samarbejdspartnere samt andre aktører relevante for interventioner på klinikken.

En ny kompetenceprofil giver overblik over de kompetencer, der er i spil, når du skal arbejde på en klinik.

Kompetenceprofilen er udarbejdet af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF).

Bestyrelsesmedlem i PF netværket og deltager i arbejdsgruppen, Poul Gørtz udtaler i forbindelse med udgivelsen:

’’I PF er vi rigtig glade for kompetenceprofilen, og vi håber at den bliver et brugbart redskab ude på klinikkerne. For efterhånden 3 år siden blev det på PF’s generalforsamling efterspurgt hvilke kompetencer der var brug for i praksissektoren. Den tog vi op, og lavede en undersøgelse blandt vores medlemmer omhandlende hvilke kompetencer de lagde vægt på når der skulle nye ind på klinikken. Efterfølgende har vi så arbejdet videre i et godt samarbejde med DSF og EFPF, hvor vi har fået vendt hvilke opgaver vi står med i praksissektoren”.

Poul Gørtz håber at kompetenceprofilen får stor værdi for mange fysioterapeuter og slutter med at sige:

”Kompetenceprofilen er tiltænkt nye fysioterapeuter i praksissektoren, men vi tænker at den også kan tjene som inspiration til de mere erfarne fysioterapeuter”.

Fokus på nyuddannede og nyansatte

Kompetenceprofilen retter sig mod nyansatte og nyuddannede fysioterapeuter, der arbejder på klinik. Den kan også anvendes af mere erfarne fysioterapeuter, idet kompetenceprofilen angiver de nødvendige kompeten­cer for at kunne arbejde selvstændigt på klinik.

Hos Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) glæder man sig ligeledes over den nye ”værktøjskasse” for nyuddannede og nyansatte: Michael Møller, som er medlem af EFPF’s bestyrelse udtaler:

 ”EFPF hilser det nye frivillige arbejdsværktøj omkring kompetenceprofilen velkommen. Vi har i forvejen en stor kontaktflade med såvel nyuddannede og nyansatte omkring oplevelsen af at være ansat i praksis og har derfor prioriteret arbejdet med udarbejdelsen af en kompetenceprofil højt”.

 Michael Møller har i øvrigt et konkret ønske om, at profilen også kommer i et digitalt format:

”Vi håber desuden på, at arbejdet med kompetenceprofilen videreudvikles til en digital platform, hvor alle medlemmer af DSF har en personlig kompetence- og udviklingsprofil forankret på DSF webside”.

Også hos Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) er der stor tilfredshed med den nye kompetenceprofil. Gitte Arnbjerg, der er formand for DSF har store forventninger til produktet, og håber at mange fysioterapeuter kommer til at drage nytte af det, når de starter i klinik. I forbindelse med offentliggørelse af kompetenceprofilen udtaler Gitte Arnbjerg:

”Med dette nye redskab, bliver der til den nyansatte givet et overblik over aktuelle kompetencer og kompetencepotentiale og der kan på den måde udstikkes en retning for kompetenceudviklingen. Vi håber samtidig, at kompetenceprofilen og kompetenceskemaet kan anvendes af en eventuel mentor/kliniklederen. I arbejdsgruppen har vi haft fokus på at lave et katalog, som kan bruges helt konkret af fysioterapeuten. Derfor har vi også lavet et kompetenceskema, som man som fysioterapeut kan bruge til at strukturere sin kompetenceudvikling i samarbejde med sin arbejdsgiver – fx kan skemaet bruges ved ansættelse eller i forbindelse med en MUS proces."

Gitte Arnbjerg, som også er formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv, afslutter således:

 ”Jeg sætter desuden stor pris på samarbejdet med PF og EFPF. Det er min ambition at vi sammen kan udvikle aktiviteter målrettet faglig udvikling inden for specifikke områder af fysioterapien, og dermed skabe grundlag for at det kan virke i praksis. I DSF håber vi derfor på mange flere samarbejder af denne karakter”.

Velvidende, at værktøjet nu skal stå sin prøve, så ser parterne også frem til at få input og ideer til, hvordan det evt. kan gøres endnu bedre. Der opfordres således til, at interesserede melder sig på banen til at afprøve kompetenceprofilen i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi.

Er du nysgerrig på dette eller har du nogle kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gitte Arnbjerg.