Nyt om midlertidige telemedicinske ydelser

Ny midlertidig aftale om videokonsultation erstatter den gamle aftale om telefon- og videokonsultation. Det sker den 1. juni.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har valgt at opsige den midlertidige aftale om telefon- og videokonsultationer med virkning fra 1. juni 2021.

Parterne er dog nået til enighed om en ny aftale om midlertidige videokonsultationer på speciale 51 og 62 med virkning fra den 1. juni. Det vil sige, at forskellen vil være, at muligheden for de midlertidige telefonkonsultationer ikke længere findes fra den 1. juni, og at muligheden for telefon- og videokonsultationer helt bortfalder for ridefysioterapi.

Aftalen om midlertidige videoholdtræningsydelser fortsætter uændret indtil videre.

Baggrunden for opsigelsen af den midlertidige aftale er, at RLTN vurderer, at der ikke længere er behov for alle de midlertidige ydelser. Herunder har der i de seneste måneder været en meget lav anvendelse af ydelserne på ridefysioterapiområdet.

Læs den nye aftale om videokonsultation (pdf)

Læs mere om videokonsultation

Del eller udskriv siden
0 kommentarer