OK21 for statens område er på plads efter lange forhandlinger

Statsligt forlig sikrer en lønudvikling over de næste 3 år. Samtidig bliver de statsansatte fysioterapeuter nu omfattet af AC's fællesoverenskomst.

Efter lange forhandlinger har Danske Fysioterapeuter sammen med de andre medlemsorganisationer her til aften indgået et forlig for alle ansatte på statens område over de næste tre år.

I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. 

Den samlede ramme for forliget er på 6,75 %, og de statsansatte kan se frem til generelle lønforbedringer på 4,42 % over tre år. Dermed forventes forliget at medføre en reallønsudvikling over den 3-årige periode.

Aftenens forlig indebærer et gennembrud for vores statslige medlemmer. Det er lykkedes at indgå en aftale om, at alle fysioterapeuter i staten nu bliver omfattet af AC’s fællesoverenskomst.

Konkret betyder forliget blandt andet en lønfremgang for de erfarne fysioterapeuter ansat i de statslige arbejdspladser som f.eks. Arbejdstilsynet, statslige styrelser, forsvaret og Det Kongelige Teater.

Også på underviserområdet/professionshøjskolerne sidestilles fysioterapeuterne fremover fuldt og helt med deres AC-kollegaer. Her bliver der i højere grad fokus på jævn arbejdsbelastning og sammenhængen mellem opgavernes omfang og det samlede timeforbrug.

Med dækningen af AC-fællesoverenskomsten bliver det også klart, at fysioterapeuterne på universiteterne skal have samme vilkår som deres andre AC-kollegaer.

For alle statsansatte er der herudover opnået forbedrede vilkår for seniorer og en senior-bonus fra det fyldte 62. år, som kan konverteres til frihed eller pension. 

Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

De endelige forligstekster og en gennemgang af dem vil blive lagt på vores OK21-temaside, inden Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om det indgåede forlig.

Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om forligene på det statslige, det kommunale og det regionale område fra 11. marts til 5. april.

Der er aftalt afsluttende forhandlinger på det kommunale og det regionale område i slutningen af februar.

Se forligsteksterne

Forligsteksten for hele statens område

Forligsteksten for akademikerne i staten

Del eller udskriv siden
0 kommentarer

Seneste nyheder om OK21

OK21 ·

Sygeplejerskerne stemmer nej

Sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag . Danske Fysioterapeuter understreger, at man har pligt til ikke at påtage sig konfliktramt arbejde – og at politikerne nu må handle på uligelønnen.

2