OK21 på det kommunale område er på plads

Efter lange hektiske forhandlinger og kun lidt nattesøvn har Danske Fysioterapeuter, sammen resten af Forhandlingsfællesskabet og AC, indgået et forlig for alle ansatte på det kommunale område for de næste tre år.

Forliget sikrer alle kommunalt ansatte, herunder de 37.000 kommunalt ansatte akademikere, generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år. Hertil kommer udmøntningen fra reguleringsordningen, som vil afhænge af den private lønudvikling.

I forliget er der afsat puljemidler til organisationsforhandlinger, og dermed til forbedringer af de enkelte overenskomster og arbejdstidsaftaler.

Vilkårene for sorgorlov bliver forbedret med forliget. Derudover indebærer aftalen en styrket seniorindsats, styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø, det vil sige at SPARK videreføres og udvikles samt initiativer i forhold til grøn omstilling.

Der er aftalt afsluttende forhandlinger på det kommunale og det regionale område i slutningen af februar. Det er ved disse forhandlinger, at vores egne ønsker til forbedringer at overenskomster og arbejdstidsaftalen skal forhandles.

Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om forligene på det statslige, det kommunale og det regionale område fra 11. marts til 5. april.

Forligstekster

De endelige forligstekster og en gennemgang af dem vil blive lagt på fysio.dk/ok21 inden Danske Fysioterapeuters medlemmer skal stemme om de indgåede forlig.

Se alle nyheder om OK21-forligene

Del eller udskriv siden
3 kommentarer

Seneste nyheder om OK21

OK21 ·

Sygeplejerskerne stemmer nej

Sygeplejerskerne går i konflikt fra natten til lørdag . Danske Fysioterapeuter understreger, at man har pligt til ikke at påtage sig konfliktramt arbejde – og at politikerne nu må handle på uligelønnen.

2