Ph.d.-forsvar om sund aldring og fysisk aktivitetsmonitorering

Fysioterapeut Rasmus Tolstrup Larsen forsvarer den 9. april sin ph.d. om, hvordan aktivitetsmålere kan anvendes til at motivere ældre til at blive mere aktive. Du kan overvære ph.d.-forsvaret online.
Fysioterapeut Rasmus Tolstrup Larsen forsvarer den 9. april sin ph.d. om, hvordan aktivitetsmålere kan anvendes til at motivere ældre til at blive mere aktive.

Da inaktivitet er en af de primære barrierer for sund aldring, er det væsentligt at finde effektive metoder til at øge det fysiske aktivitetsniveau hos ældre. Fysisk aktivitetsmonitorering bliver hyppigt anvendt som et redskab i forbindelse med adfærdsændringer, men især blandt ældre er evidensen ikke entydig.

Rasmus Tolstrup Larsen har i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvordan fysisk aktivitetsmonitorering kan anvendes til at gøre ældre mere aktive. Projektet er gennemført på afdelingen for socialmedicin på Københavns Universitet.

Resultater fra fire studier

Rasmus Tolstrup Larsen har gennemført fire studier i forbindelse med sit ph.d.-projekt:

  1. En systematisk oversigtsartikel og meta-analyse der undersøger effekten af feedback fra fysisk aktivitetsmonitorering til at øge  aktivitetsniveauet hos ældre.
  2. Et valideringsstudie der undersøger måleegenskaberne hos aktivitetsmonitorer, der er tilgængelige for forbrugere.
  3. Et valideringsstudie der undersøger måleegenskaberne hos spørgeskemaer, der klarlægger fysisk aktivitet blandt ældre.
  4. Et randomiseret kontrolleret forsøg der undersøger effekten af den motiverende samtale i kombination med en intervention, som anvender fysisk aktivitetsmonitorering.

Bedømmelse af ph.d.-projektet

Bedømmelseskomiteen består af professor Ulrik Ekelund, Nowegian School of Sports Science og professor Ulrik Dalgas, Aarhus universitet og lektor Signe Smith Jervelund, Københavns Universitet.

Du kan høre mere om projektet og resultaterne ved ph.d.-forsvaret den 9. april.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer