Praksisdebat med hovedbestyrelsen

Kom med dine input og diskuter med medlemmerne af hovedbestyrelsen, hvordan vi bedst indretter fremtidens praksissektor.

Hvordan indretter vi bedst praksissektoren for fysioterapi? Det spørgsmål har længe været diskuteret af medlemmer i Danske Fysioterapeuter. Det er en debat med mange facetter: arbejdsmiljø, ydernumre, specialisering, akkreditering og meget mere.

For at få input på alle de områder, er der arrangeret et virtuelt debatmøde på onsdag den 27. januar 2021, kl. 16-18, hvor du som medlem kan komme med dine bud og høre, hvilke overvejelser hovedbestyrelsens medlemmer har gjort sig.

For at sikre, at alle kan komme til orde, er debatten er delt op i seks rum, hvor der i hvert vil deltage to medlemmer af hovedbestyrelsen.

For at gøre debatten mere konkret, har hovedbestyrelsens medlemmer budt ind på emner, de selv mener er vigtige at debattere og få input omkring fra medlemmerne. Men du er selvfølgelig også velkommen til selv at byde ind med det, du synes er vigtigst.

Nedenfor kan du se, hvem der deltager i hvilke rum og hvilke emner, der især er fokus på dér.

Debatrum 1

HB-medlemmer: Lau Rosborg og Stine Bøgh Pedersen
Praksissektorens fremtid, Arbejdsmiljø, Patientperspektivet, Forsikringsselskaberne.
Temaer: Hvordan indretter vi fremtidens praksissektoren? Hvordan sikrer vi godt arbejdsmiljø, gode patientoplevelser og hvordan håndterer vi utidig indgriben i faglige vurderinger forsikringsselskaber?

Debatrum 2

HB-medlemmer: Brian Errebo-Jensen og Jeanette Præstegaard
Medlemmernes fremtidsvisioner for praksis og arbejdsmiljø/ arbejdsvilkår.
Temaer: Hvad er medlemmernes fremtidsvisioner for sektoren? Hvordan sikrer vi det bedste arbejdsmiljø og de bedste arbejdsvilkår?

Debatrum 3

HB-medlemmer: Mathias Holmquist og Ruben Fjord Bredholt
Kvalitet, Konkurrence, Danske Fysioterapeuts arbejde for alle praksismedlemmer.
Temaer: Hvordan sikres høj kvalitet i ydelserne? Hvordan sikres rimelige konkurrencevilkår? Og hvordan kan Danske Fysioterapeuter bedst arbejde for hele praksissektoren?

Debatrum 4

HB-medlemmer: Kirsten Ægidius og Tine Nielsen
Patientperspektivet/brugerbetaling
Temaer: Hvad skal der til for at sikre patienter de bedste sundhedsydelser? Hvordan skal vi forholde os til brugerbetaling?

Debatrum 5

HB-medlemmer: Sanne Jensen og Gitte Nørgaard
Kvalitet, Akkreditering, Brugerbetaling, Omsætningsloft/den faste ramme
Temaer: Hvordan sikres høj kvalitet i ydelserne? Fungerer akkrediteringen fornuftigt? Hvordan skal vi forholde os til omsætningsloft og brugerbetaling?

Debatrum 6

HB-medlemmer: Lisbeth Schrøder og Tina Lambrecht
Kvalitet, forsikringsselskaberne
Temaer: Hvordan sikres høj kvalitet i sundhedsydelserne? Hvordan indrettes samarbejdet med forsikringsselskaberne mest hensigtsmæssigt?

Del eller udskriv siden
4 kommentarer