Regeringen spiller ud med tre nye sundhedsinitiativer

Regeringen har i dag lanceret udspillet Tættere på II. Danske Fysioterapeuter havde gerne set en mere ambitiøs og omfattende reform af sundhedsområdet med fokus på det nære sundhedsvæsen.
Regeringen har i dag lanceret udspillet Tættere på II. Udspillet omfatter blandt andet tre initiativer på sundhedsområdet: Nærhospitaler i alle regioner, fast læge tæt på eget hjem - til alle og hurtigere og bedre hjælp ved akut sygdom. Foto: Forside fra udspillet.

Regeringen har i dag lanceret udspillet Tættere på II. Udspillet omfatter blandt andet tre initiativer på sundhedsområdet: Etablering af 13-20 nærhospitaler hvor der er langt til akut-/supersygehuse, styrkelse af lægedækningen – særligt i tyndt besatte områder samt en styrkelse af akutberedskabet. Danske Fysioterapeuter havde gerne set en mere ambitiøs og omfattende reform af sundhedsområdet med fokus på det nære sundhedsvæsen.

“Det er godt, at regeringen tager fat på styrkelsen af det nære sundhedsvæsen, hvor fysioterapeuterne jo står helt centralt. Vi glæder os til - og forventer - et større samlet udspil, der kan sikre kvalitet og bedre sammenhæng i patientforløbene. Vi ønsker en organisering der giver mening for fagpersonalet og værdi for patienterne,” siger Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht.

Fysioterapeuter kan afhjælpe lægemangel

Manglen på læger fylder meget i udspillet. Regeringen giver blandt andet udtryk for, at ambitionen er, at alle borgere skal have adgang til en fast læge tæt ved deres bopæl. Det er ikke tilfældet i dag, hvor lægemangel flere steder betyder lange ventelister eller slet ingen dækning.

“Lægemanglen er et alvorligt problem. Mange patienter oplever i dag lang ventetid hos praktiserende læger inden de kan få en henvisning til en fysioterapeut. Erfaringerne viser, at patienter kan komme hurtigere til og igennem behandlingsforløb hos en fysioterapeut, hvis de ikke først skal forbi lægen. Det er godt for patienten og for samfundet.”

“En løsning med direkte adgang til fysioterapi vil aflaste de praktiserende læger, så de får mulighed for at koncentrerer sig om andre af deres mange opgaver”, siger Tina Lambrecht.

Beregninger viser, at forslaget vil frigøre ressourcer i lægepraksis i et omfang svarende til 63 praktiserende læger og samtidig give borgere i hele landet hurtigere og lettere adgang til behandling.

På Danske Fysioterapeuters ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august blev en række principper for fremtidens praksissektor vedtaget. En eventuel kommende model for direkte adgang til fysioterapi skal harmonere med disse principper.

Læs regeringens udspil Tættere på II (pdf)

Læs Danske Fysioterapeuters principper for fremtidens praksissektor (kræver log-in)