Senfølger efter covid-19 er fokus på fysioterapiens dag

Den 8. september er det fysioterapiens dag. I år er fokus på senfølger efter covid-19. Det er en ny global udfordring, hvor fysioterapeuter har en central rolle i behandlingen.
Verdens fysioterapidag den 8. september har fokus på senfølger efter covid-19 som mange mennesker lever med netop nu. Foto: iStock.

Verdensorganisationen for fysioterapeuter (World Physiotherapy) er initiativtager til fysioterapiens dag, som afholdes hvert år den 8. september. Dagen bruges til at sætte fokus på, hvad fysioterapi kan og i år er fokus på senfølger efter covid-19.

Fysioterapeuter har en vigtig rolle for denne patientgruppe med eksempelvis lungefysioterapi og balancering af træningsindsatser ift. udtrætning.

Ti procent med senfølger

Selvom de fleste patienter kommer sig helt efter covid-19, så har nogen vedvarende symptomer eller får symptomer efterfølgende. I en rapport fra Sundhedsstyrelsen estimeres det, at cirka 10 procent oplever langvarige symptomer såsom træthed, åndenød, nedsat lungefunktion, funktionsevne og livskvalitet.

Forsigtig tilgang

Der er stadig begrænset forskning vedrørende rehabilitering af patienter med senfølger efter covid-19, men WCPT har udarbejdet foreløbige anbefalinger for sikker rehabilitering af patienterne.

De foreløbige erfaringer med patientgruppen tyder på, at der kan være behov for en forsigtig tilgang når fysisk aktivitet og træning igangsættes. Hos nogle patienter kan træning forværre symptomerne eller være direkte kontraindiceret. Fysioterapeuter har en vigtig rolle i at hjælpe patienterne til at balancere mellem aktivitet og hvile.

Anbefalingerne er baseret på både erfaringer med patientgruppen og på viden fra lignende sygdomme såsom SARS, MERS og ME/kronisk træthedssyndrom.