Specialistordningen åbnes for fysioterapeuter, der ikke er medlemmer

Fremover vil man kunne bliver specialist-vurderet uden at være medlem. Men det kommer til at koste.
Lars Henrik Larsen foreslog at åbne specialiseringsordningen for ikke-medlemmer. Foto Carsten Bundgaard.

Indtil nu har det været en forudsætning for at blive godkendt som certificeret kliniker eller specialist, at man er medlem af Danske Fysioterapeuter. Men fredag aften diskuterede repræsentantskabet, om ordningen skal åbnes op for ikke-medlemmer mod et gebyr.

Forslaget var stillet af blandt andre Lars Henrik Larsen fra de faglige selskaber.

”Det er svært at forestille sig, at ret mange her vil argumentere for andet, end at specialisering er vejen frem. Hvorfor skal vi ikke give flere mulighed for det?,” sagde han og understregede i øvrigt, at dem, der har valgt ikke at være medlem, selv skal betale omkostningerne ved godkendelsen.

På vegne af hovedbestyrelsen understregede formand Tina Lambrecht, at de ikke kunne støtte forslaget.

”Det handler ikke om penge. Det handler om de principper, foreningen bygger på. Vi mener derimod, at vi i fællesskab skal arbejde for, at flere fysioterapeuter melder sig ind i Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber,” sagde hun og fortsatte:

”Udviklingen og administrationen af specialiseringsordningen er 100 procent finansieret af medlemmerne i Danske Fysioterapeuter. Derfor mener vi også, at man skal være en del af fællesskabet for at gøre brug af ordningen.”

Gratister eller fyrtårne

For Line Schiellerup fra Region Hovedstaden handlede det også om finansieringen.

”Det at være gratist, det er noget, der har været diskuteret rigtig meget på repræsentantskabsmøder gennem årene. Skal der være lukket på hjemmesiden? Skal der være lukket for test og måleredskaber?,” sagde hun og fortsatte.

”For mig er kravet om medlemskab en anerkendelse af, at hele arbejdet for at komme dertil, hvor vi er i dag, er finansieret af medlemskontingenter.”

Mens dele af repræsentantskabet havde fokus på gratist-vinklen, så andre medlemmer forslaget som en mulighed.

For Morten Høgh fra de faglige selskaber handlede det især om, at specialistordningen giver Danske Fysioterapeuter værdi udadtil. Derudover lagde han vægt på at få alle de faglige fyrtårne med.

”Det nytter ikke noget, at en del af de faglige fyrtårne ikke kan blive godkendt som specialister, fordi de ikke er medlemmer. Tværtimod kan vi rekruttere på, at de kommer med i ordningen.”

Også Rasmus Sylvest Mortensen fra Region Hovedstaden så forslaget som en mulighed for at åbne foreningen op:

”Det er mærkeligt, at et medlem kan være certificeret, men en anden, der behandler samme patienter, ikke kan. Så længe det er noget, man betaler for, er det fint at bruge det til at få folk ind i foreningen,” sagde han.

Volume afgørende

Andre pegede på, at det, at få flere med, vil styrke hele ordningen.

”Hvis ordningen skal slå igennem, så er det afgørende. Vi skal have volumen i ordningen, for det er det, der gør, at vi får styrke i forhandlinger om vilkårene for specialister,” sagde Behnam Liaghat, der er medlemsvalgt repræsentant.

Lars Henrik Larsen rundede debatten af med at understrege, at det kommer til at koste et anseeligt beløb at blive specialist-godkendt for ikke medlemmer.

”Det er nogle af de drøftelser, vi også har haft. Det kommer til at koste adskillige tusinde kroner,” sagde han.

Herefter vedtog repræsentantskabet forslaget.