Stigende smittetal for fysioterapeuter

Især på hospitalerne stiger antallet af fysioterapeuter, der er testet positive for covid-19.

Næsten hver tiende fysioterapeut på hospitalerne har nu haft covid-19. En ny opgørelse som Statens Seruminstitut har lavet for Danske Fysioterapeuter, viser, at 187 hospitalsansatte fysioterapeute var testet positive den 11. januar. Det svarer til 8,4 procent.

Et tilsvarende billede ses hos andre faggrupper på hospitalerne. Hos sygeplejerskerne er 8,6% testet positive, blandt lægerne 7,7% og hos sosu-assistenterne 9,6%.

”Tallene understreger, at fysioterapeuterne på landets sygehuse i den grad er en del af behandlingen og plejen af covid-19-patienter,” siger formand Tina Lambrecht.

Kraftig stigning på hospitaler

Op mod og hen over julen var der stigende smittetryk generelt i samfundet. Den udvikling afspejler sig i tallene. Da Statens Seruminstitut lavede en tilsvarende opgørelse per 2. november 2020 var 3,5% af fysioterapeuterne på hospitalerne testet positive. Når det nu er steget til 8,6%, så svarer det til, at cirka 1 ud af 20 fysioterapeuter på hospitalerne er blevet smittet i den mellemliggende periode.

”Det er gået rigtig stærkt. Når der kommer mange flere patienter ind med covid-19 og smittetrykket i samfundet generelt er højt, så er det meget svært at undgå smitte for det personale, der skal hjælpe de mest syge,” siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at smittetrykket blandt personalet øger presset på afdelingerne.

”Heldigvis lader det indtil videre til, at få fysioterapeuter er blevet alvorligt syge af covid-19 – men hver gang en kollega og deres nære kontakter må sendes hjem, så øger det presset på resten af personalet.”

Begrænset stigning ellers

Det er fortsat de cirka 2.200 fysioterapeuter på hospitalerne, der er langt mest udsat for covid-19. Alle de øvrige cirka 12.000 fysioterapeuter i Danmark står tilsammen for 133 konstaterede tilfælde.

”Det understreger, at der ikke er risiko ved at møde fysioterapeuter som patient og borger. Når smitten er markant højere på hospitalerne, så er det netop, fordi det er der de syge patienter samles,” siger Tina Lambrecht.

Det er ikke muligt at sige, hvordan de 133 tilfælde fordeler sig mellem kommuner, praksissektor og andet.

Kalder på belønning

Tina Lambrecht mener, at det er på tide at se på, hvordan man belønner de grupper, der står i frontlinjen.

”Der bliver demonstreret en meget høj faglighed, stor grad af fleksibilitet og pligtfølelse – og det er der blevet længe. Det bør belønnes. Desværre hører jeg, at det nogen steder er svært at forhandle lokale aftaler, der sikrer det,” siger hun. Vi er ikke urimelige – det er en ekstraordinær situation, hvor der også bliver ydet langt ud over hvad man almindeligvis kan forvente,” siger Tina Lambrecht.

Forsinket vaccine bekymrer

Netop fordi så mange hospitalsansatte bliver smittet ærgrer Tina Lambrecht sig over dagens udmelding fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at vaccinationerne af sundhedspersonale bliver sat på pause.

”Der er brug for at få vaccineret især frontpersonalet, på tværs af sektorer, hurtigst muligt. Vores sundhedsvæsen er presset og har været det alt for længe,” siger hun og fortsætter:

”Derfor deler jeg også Lægeforeningens bekymring over, at vi nu rykker bagud i køen. Hver gang en kollega må gå hjem i karantæne, så øger det presset på resten af afdelingen.”

Del eller udskriv siden
1 kommentarer