Tæt kamp om netværkskonsulenter

De kommende år skal tre netværkskonsulenter skabe en mere nærværende forening. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 29 mod 27.
Stemmekortene i brug. De grønne stemmesedler blev brugt både til at stemme for og imod. Foto: Carsten Bundgaard.

Hvordan skaber vi en mere nærværende forening med flere fællesskaber? Et af hovedbestyrelsens svar på det spørgsmål, er et forslag om at ansætte tre netværkskonsulenter, der kan understøtte lokale aktiviteter.

”Med forslaget vil vi få en mere nærværende forening. En forening med flere fællesskaber på kryds og tværs. Vi har en kæmpe ressourcer i medlemmer, der ønsker at indgå i fællesskaber og gøre en forskel,” sagde formand Tina Lambrecht og fortsatte:

”Vi mangler at give medlemmerne de optimale rammer for at skabe og vedligeholde fællesskaber. Vi skal gøre det lettere og mere attraktivt at være aktiv. Formår vi det, så vil vi få en mere slagkraftig forening, der også er tættere på medlemmernes hverdag.”

De tre konsulenter skal ansættes i Danske Fysioterapeuter centralt, men vil til daglig have base hvert sit sted i landet.

Flere aktive og øget kendskab

De konkrete mål for forslaget er, at flere medlemmer skal være aktive, at øge kendskabet til og fremme samarbejdet med Dansk Selskab For Fysioterapi og de faglige selskaber, øge organisationsprocenten og øge foreningens kendskab til fysioterapeuters arbejdsliv.

Forslaget er en udløber af det strukturarbejde, der er foregået i foreningen siden sidste repræsentantskabsmøde, og var stillet af en enig hovedbestyrelsen. Men selv om der var enighed dér, så var det så som så med enigheden i salen.

For mens tilhængerne fremhævede behovet for flere ressourcer til at understøtte aktiviteter, så mente en række repræsentanter, at målene med forslaget var for uklare og at forslaget er dyrt.

Hvad med regionsbestyrelserne?

En af dem, der talte imod forslaget, var Ann Louise Lunddahl fra Region Syddanmark.

”Jeg undrer mig over, at det ikke er muligt at engagere de allerede valgte politiske medlemmer i de enkelte regioner. De er jo netop tæt på kollegaerne. Jeg har lidt svært ved at se, at foreningen og medlemmerne kommer tættere på hinanden af, at man ansætter nogle DJØFere i København.”

Bente Andersen fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi så forslaget som et udslag af et bredere problem i organisationen.

”Det her er et eksempel på, at der er noget galt med kulturen. Det er endnu en lappeløsning på noget. Jeg kan ikke se, at endnu tre centralt ansatte skulle være vejen frem.”

Falder lidt sammen

Omvendt pegede regionsformand i Nordjylland, Gitte Nørgaard, på, at netværk kræver understøttelse.

”Jeg har også været med til at skubbe netværk i gang. Det går, så længe der er en tovholder på. Der skal noget bistand til at drive sådan en model. Det er netværkskonsulenter svaret på.”

Heller ikke Sanne Jensen, der er Regionsformand i Midtjylland, mente, at regionsbestyrelserne kan løfte opgaven alene.

”Vi har haft en del forsøg på at få netværk op at stå i sig selv med vejledninger på hjemmesiden og mulighed for at søge støtte. Jeg kan godt bilde mig selv ind, at jeg er god til at engagere – men når jeg væk igen, så falder det lidt sammen. Der vil det være godt med en netværkskonsulent, der kan understøtte,” sagde hun.

Marjanne den Hollander fra bestyrelsen i Region Sjælland pegede på, at det administrative i forbindelse med arrangementer tager meget af regionsformændenes tid.

”Vores formand bruger en del tid på det. Jeg synes, vi ville være bedre tjent med, at hun kunne arbejde mere politisk.”

For dyrt

Ud over selve ideen om netværkskonsulenter var der også kritik af økonomien i forslaget, der er sat til at koste 1,9 million kroner om året.

”Det første jeg møder medlemmerne med er faglighed og en god forhandling. Vi skal være opmærksomme på, hvad vi bruger kontingent-kroner på. Vi ligger næsthøjest, når man ser på, hvad sundhedsorganisationer koster. Jeg synes i forvejen, vi sidder med et tungt sekretariat,” sagde Kim Schousboe fra TR-rådet.

Efter en længere række indlæg var det tid til afstemning. Den blev så tæt, at afstemningen måtte tages en ekstra gang for at sikre, at alle stemmer var talt med. Forslaget blev vedtaget med 29 stemte for 27 stemte imod. 6 stemte blankt.