To dage med oplæg og diskussioner om fysioterapeuters fremtid

Hvor bevæger fysioterapeuternes arbejdsmarked sig hen, og hvordan kan det fagpolitiske arbejde blandt fysioterapeuter med fordel udvikle sig i de kommende år? Stort engagement i debatten på regionsbestyrelseskonferencen og Dialogmøde 2021 i november.
Regionsbestyrelseskonferencen i Nyborg havde fokus på fremtidens arbejdsmarked for fysioterapeuter. Foto: Liselotte Müller.

Endelig kunne fysioterapeuter igen mødes fysisk under samme tag efter tiden med covid-19-nedlukninger. Det benyttede op mod 60 deltagere sig af, og luften summede af engagerede stemmer, da Danske Fysioterapeuter holdt regionsbestyrelseskonference og dialogmøde i Nyborg den 12.-13. november.

Temaet for regionsbestyrelseskonferencen var fremtidens arbejdsmarked.

Ifølge en fremskrivning fra Danske Fysioterapeuter vil der i de kommende år være en stigning i antallet af fysioterapeuter. Samtidig vil efterspørgslen efter fysioterapeuter afhænge af de politiske prioriteringer, sundhedsvæsenets udvikling og organisering samt af, hvordan de sundhedsfaglige fag i fremtiden samarbejder og fordeler opgaver mellem sig.

På vej mod innovation og samskabelse

Hvad fysioterapeuterne kan forvente sig af styringsformerne i det offentlige, havde lektor Tina Øllgaard Bentzen fra Roskilde Universitet et bud på. Aktuelt er der en bevægelse væk fra New Public Management og den styringsforms store fokus på at måle og effektivisere.

New Public Management bliver kritiseret for at skabe demotiverede fagprofessionelle og for at øge risikoen for, at borgere med lette problemstillinger bliver prioriteret højere end svært belastede borgere, fordi målet er produktivitet.

I fremtiden vil styringsformen ifølge Tina Øllgaard Bentzen snarere være ”New Public Governance”, der i højere grad skulle fremme innovation og samskabelse.

Opbrud i ansættelsesformer

Fremtiden vil også være præget af et fortsat opbrud i ansættelsesformerne på arbejdsmarkedet. Der kan komme flere selvstændige og løst tilknyttede medarbejdere, som ikke er sikret samme tryghed og sikkerhed som lønmodtagere.

Denne risiko for en gruppe af såkaldt ”Working Poor” i Danmark talte lektor Stine Rasmussen fra Aalborg Universitet om.

Efterfølgende diskuterede deltagerne i grupper og plenum, hvad de politiske svar fra Danske Fysioterapeuter kan være på fremtidens udfordringer og muligheder.   

Dialogmøde om ulighed i sundhed

Dagen efter blev deltagerkredsen udvidet med medlemmer af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab til det årlige Dialogmøde med temaerne fremtidens fagforening og ulighed i sundhed.

Professor Signild Vallgårda fra Københavns Universitet kom med en række fakta om social ulighed i sundhed. For eksempel er der stor overdødelighed blandt 25-44 årige ufaglærte mænd, der udelukkende har grundskole på CV’et, i forhold til mænd med mere uddannelse. Samme tendens gælder for kvinder. 

Fysioterapeut Britt Deckers Skibild fra Københavns Kommunes sundhedshus Nørrebro fortalte om, hvordan fysioterapeuterne her bl.a. arbejder opsøgende på byens værtshuse på den årlige Lungedag. Samt at de i hverdagen arbejder på at etablere gode relationer mellem sundhedspersonalet og borgerne for at fremme egenomsorgen - også blandt socialt udsatte.

Fremtidens fagforening

Eftermiddagens debat om fremtidens fagforening tog afsæt i inspiration fra den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, der rådgiver om at gøre ”medlemmer til deltagere”.

De kom med en række eksempler på organisationer og virksomheder, der har succes med en mere deltagerorienteret måde at være medlem på.

DeltagerDanmark førte de fremmødte igennem en større workshopsession, hvor temaet var ulighed i sundhed. Målet var at udvikle ideer og løsninger, hvor fysioterapeuter kan spille en central rolle.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer