Træning med knoglemetastaser vakte interesse

Ny forskning om knoglemetastaser var et af højdepunkterne, da Danske Fysioterapeuter afholdt den 2. internationale kræftkonference for fysioterapeuter (ICPTO) virtuelt i samarbejde NPi i Holland. Se højdepunkterne fra konferencen præsenteret af fysioterapeut, ph.d. Kristin Campbell.
Kristin Campbell, fysioterapeut, ph.d. associate professor fra University of British Columbia, Vancouver, Canada, opsummerer de væsentligste pointer i præsentationen.

Knap 200 danske fysioterapeuter deltog på den 2. internationale kræftkonference for fysioterapeuter (ICPTO), som blev afholdt virtuelt d. 3. – 4. maj 2021. Konferencen havde fokus på fire forskellige temaer: lymfødem, knoglemetastaser, nedsat muskelstyrke og palliativ behandling.

Danske Fysioterapeuter afholdt konferencen i samarbejde md NPi i Holland. Hele 34 sessioner blev gennemført med i alt 49 oplægsholdere med deltagere fra 23 lande, og heriblandt flere danske oplægsholdere blandt andre Jesper Frank Christensen, cand. scient., ph.d., Rigshospitalet, Eva Jespersen, fysioterapeut, ph.d., REHPA og OUH og Morten Quist, fysioterapeut, ph.d., Rigshospitalet.

Når forskning møder klinisk praksis

På konferencen kunne man blive opdateret om den nyeste forskning inden for de fire temaer – og høre mange gode bud på hvordan klinisk praksis afspejler denne forskning. Særligt var fokus på patienter med knoglemetastaser. Dette har længe været en overset gruppe – forskningsmæssigt. En forskergruppe anført af Kristin Campbell har samlet den tilgængelige viden og kommet med bud på, hvordan denne gruppe af patienter kan få gavn af træning.

Hvis du ikke deltog på kræftkonferencen, har du her mulighed for at se Kristin Campbell, fysioterapeut, ph.d. associate professor fra University of British Columbia, Vancouver, Canada, opsummere de væsentligste pointer fra konferencen.

Se opsummering fra ICPTO af den nyeste viden inden for onkologisk fysioterapi præsenteret af Kristin Campbell

Del eller udskriv siden
1 kommentarer