Tre selvstændige fysioterapeuter fik medhold i ankenævn og adgang til ekstra kompensation under barsel

Danske Fysioterapeuter har hentet barselskompensation for samlet op mod 300.000 kr. hjem til tre selvstændige, der i to omgange var nægtet kompensation fra Barsel.dk.
Mette Lildholdt Hvidtfeldt med de syv måneder gamle tvillinger, Alex og Bella. Tvillingerne har en storebror Loui på tre år. Da han blev født, var der kun adgang til barselsdagpenge til selvstændige, så den nye ekstra kompensation på op mod 96.000 kr. er en stor forbedring, mener Mette Lildholdt Hvidtfeldt. Foto: Peter Bjerke.

Forældre skal ikke straffes økonomisk og miste kompensation fra de selvstændiges fælles barselsordning Barsel.dk, fordi de enten er syge eller fraværende på grund af risiko for coronasmitte forud for fødslen. Det var Danske Fysioterapeuters vurdering af reglerne, da tre selvstændige medlemmer efter årsskiftet til 2021 blev mødre, men fik afslag på at få suppleret barselsdagpengene med kompensation fra Barsel.dk.

De tre medlemmer klagede efter rådgivning fra Danske Fysioterapeuter over afgørelserne til Barsel.dk, der fastholdt afslaget i alle tre sager. Dernæst indbragte Danske Fysioterapeuter sagerne for Ankenævnet for ATP, der gav Danske Fysioterapeuter medhold i, at de tre selvstændige skulle have kompensation.

For medlemmerne betyder det, at de nu får udbetalt op mod 96.000 kr. hver især.

Lykkelig over afgørelsen

Fysioterapeut Mette Lildholdt Hvidtfeldt, der fødte tvillinger i april 2021, er lettet over afgørelsen. Både hun og hendes hustru er selvstændige fysioterapeuter.

”Vi er lykkelige over, at det blev afgjort, at vi havde ret til kompensation fra den barselsordning, som vi jo selv betaler til. Det betyder, at vi nu får de knap 100.000 kr., som vi hele tiden havde regnet med at få. Sådan et beløb er ikke småting i vores familie,” siger Mette Lildholdt Hvidtfeldt, der tilbage i september 2020 måtte deltidssygemelde sig på grund af tvillingegraviditeten.

Barsel.dk tolkede reglerne således, at sygemeldingen betød, at barselsorloven var påbegyndt før 1. januar 2021, som var det tidspunkt, hvor reglerne for kompensation til selvstændige trådte i kraft. Derfor gav de afslag.

Lignende situationer gjorde sig gældende for to andre medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der også fik afslag fra Barsel.dk med den begrundelse, at orloven var påbegyndt før 1. januar 2021 - selv om alle tre kvinder reelt først var på graviditetsorlov og fødte i 2021.

Pengene værd at være medlem

Da Mette Lildholdt Hvidtfeldt efter fødslen fik afslag, blev hun først chokeret og rystet.

”Senere blev jeg vred. Det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at det var lovgivernes intention, at jeg som selvstændig, der fødte, efter loven var trådt i kraft, ikke skulle have kompensation,” siger hun.

Derfor kontaktede hun Danske Fysioterapeuter, der førte sagen for hende og de to andre selvstændige i lignende situationer.

”Det har betydet enormt meget, at Danske Fysioterapeuter hjalp os. Det viser, at det er pengene værd at være medlem. Det er anden gang i mine 13 år som selvstændig, at jeg har fået hjælp i en større sag. Hvis vi ikke havde fået hjælp fra Danske Fysioterapeuter, havde vi haft brug for en advokat, og det havde ikke været billigt,” siger Mette Lildholdt Hvidtfeldt.

Danske Fysioterapeuter har ikke kendskab til andre medlemmer, der på samme måde er kommet i klemme i overgangen til de nye regler om kompensation.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer