Trist sag omtalt i TV-avisen

Det er afgørende at tage etikken alvorligt som behandler – også når behandlingsforløbet er overstået.

Den 25. maj omtalte TV-avisen en sag fra 2017, hvor en fysioterapeut på Odense Universitetshospital blev afskediget efter, at han havde indledt forhold med flere af de kvinder, han behandlede.

Se indslaget (ca. 20 inde i udsendelsen)

I 2018 faldt der dom i sagen. Her fik fysioterapeuten 30 dages betinget fængsel samt frakendelse af sin autorisation på ubestemt tid.

Ud over det rent juridiske, så er den form for adfærd også en klar overtrædelse af fysioterapi-fagets etik, understreger formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

”Det er en virkelig trist sag. Vi har klare etiske retningslinjer for vores fag – og etik er noget, vi tager meget alvorligt. Vi står både bogstaveligt og i overført betydning med menneskers liv i vores hænder. Det forpligter,” siger hun.

Se de etiske retningslinjer

I retningslinjerne hedder det blandt andet:

”Særlig opmærksomhed må fysioterapeuter have på det absolut særegne, at fysioterapi ofte indebærer direkte kropskontakt i sårbare situationer. Kroppen er for den enkelte et privat og intimt område, og fysioterapeutens evne til professionelt nærvær og respekt for patientens integritet er derfor helt afgørende for god fysioterapeutisk praksis.”

Eller som Tina Lambrecht udtrykker det:

”Når man udnytter den tillid, som er en afgørende del af behandlingsforløbet, så gør man vold på kernen i vores fag. Vi kan ikke arbejde uden den tillid og patienterne kan ikke få det bedre uden.”

Gennemtænk stramninger

I indslaget i TV-avisen slår flere til lyd for, at der skal indføres straf for at indlede et forhold til en patient – også efter behandlingsforløbet er afsluttet.

Det får Tina Lambrecht til at opfordre til, at man tænker sig godt om. Hun peger på, at fysioterapeuter behandler over 600.000 patienter om året.

”Jeg forstår virkelig godt den konkrete patient, der føler sig svigtet og misbrugt – og vi deltager absolut gerne i en drøftelse af, om reglerne er gode nok, men det er også vigtigt, at man ikke kriminaliserer uproblematisk adfærd,” siger hun og giver et eksempel:

”Hvis man tidligere har behandlet en patient for en skulderskade og mødes igen til byfesten, så er det ikke noget etisk problem. Det er, når den særlige relation og tillid, der opbygges som del af et behandlingsforløb udnyttes, at det går galt.”

Ikke medlem

Danske Fysioterapeuter oplyser aldrig offentligt om en given person er medlem af Danske Fysioterapeuter eller ej, fordi et medlemskab af en fagforening er privat, så længe man ikke er valgt til en post – som for eksempel tillidsrepræsentant.

Men hvis man mister sin autorisation bliver man automatisk udmeldt. Det skyldes, at det ifølge vedtægterne ikke muligt at være medlem, hvis man ikke har autorisation som fysioterapeut, er fysioterapeutstuderende eller hvis man som udenlandsk fysioterapeut får dispensation af hovedbestyrelsen (det gælder typisk forskere).

Derudover kan Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse også ekskludere medlemmer, der overtræder faget etiske retningslinjer.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer