Nyt om vaccination i praksissektoren

Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, at man påbegynder vaccination af målgruppe 4 for udvalgt personale i praksissektoren.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har fået mange henvendelser vedrørende notatet fra den 16. februar og har derfor tilrettet og præciseret yderligere. For fysioterapeuter betyder det følgende:

Præcisering den 22. februar

Statens Serum Institut oplyser, at fysioterapeuten modtager en mail automatisk, hvis der er problemer med den fremsendte vaccinationsliste, men ikke modtager en kvittering, hvis det er gået godt. Fysioterapeuterne vil modtage en invitation til vaccine i deres E-boks, sandsynligvis i denne uge.

Statens Serum Institut oplyser desuden, at vaccinationslisten også kan sendes sikkert via fysioterapeutens private E-boks.

Præcisering den 19. februar

Statens Serum Institut bekræfter en vejledning om, hvordan man kan gemme og sende vaccinationslisten, hvis man ikke har officepakken med excel. Vejledningen om dette er indarbejdet i den tekniske vejledning.

Præcisering den 18. februar

Statens Serum Institut oplyser, at der i dag er etableret en løsning, så fysioterapeuter kan sende vaccinationslister sikkert via virksomhedens e-Boks.

Det vil sige, at man fra virksomhedens e-Boks under offentlige myndigheder kan fremsøge Statens Serum Institut og vælge postkassen COVIDVACPRIVAT til brug for sikker fremsendelse af vaccinationslisterne.

Præciseringer den 17. februar

  1. Arbejdsgiver skal ikke spørge personalet, om de ønsker vaccination, men skal indsende lister til Statens Serum Institut med oplysninger på personale, der skal tilbydes vaccination. Om man ønsker vaccination eller ej, er en helbredsoplysning, og ikke en oplysning, man behøver at dele med sin arbejdsgiver.
  2. Det er muligt at indsende en samlet liste for klinikken til Statens Serum Institut, som indeholder CPR-numre for både ansatte, lejere og klinikejere. I den forbindelse er det vigtigt at sikre sig, at man har samtykke til at udlevere CPR-numre fra lejere på listen. 

Kriterier for registrering

På grund af begrænsede vaccinedoser skal der ske en prioritering inden for gruppen. De kriterier, som vægtes for at blive vaccineret nu, er tæt fysisk borger- eller patientkontakt.

Gruppen omfatter dermed ikke personale uden væsentlig patient/borgerkontakt som fx teknisk personale og rent administrativt personale, sekretærer, receptionister eller ansatte i funktioner, hvor der er mulighed for at holde afstand.

Arbejdsgiver skal prioritere personale

Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal vurdere og prioritere relevant personale jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, herunder indsamle liste med cpr-numre på personale, der bliver tilbudt vaccination.

Det betyder, at alle selvstændige selv skal indberette sig og for ansatte, skal det ske gennem arbejdsgiver. Studerende og vikarer er også omfattet, og skal vurderes på samme måde som det faste personale.

Sådan gør du

Oplysningerne skal indskrives i en skabelon udarbejdet af Statens Serum Institut, som skal sendes direkte til dem via en sikker mail-forbindelse til følgende mail: covidvacprivat@ssi.dk

Statens Serum Institut har godkendt en teknisk vejledning til brug under udfyldelse af vaccinationslisterne.

Hent den tekniske vejledning

Hent skabelonen til vaccinationsbestilling (kun for medlemmer)

Praktiserende fysioterapeuter i målgruppen, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, kan rekvirere skabelonen (vaccinationslisten) ved at skrive til covidvaccine@sst.dk 

Vær særligt opmærksom på at udfylde datofeltet i skabelonen korrekt.
På arket ”Information” i feltet vedr. Batch ID i forlængelse af Batch ID skal udfyldes datoen for indsendelse af regnearket. Datoen indtastes efter ”RDK-BORGER-” i følgende format ÅÅÅÅMMDD. Hvis arket f.eks. skulle sendes i dag, ville der således i dette felt skulle stå ”RDK-BORGER-20210216”.

Denne tekst skal også bruges ved navngivning af dokumentet, når det bliver gemt lokalt, og i emnefeltet, når mailen med dokumentet bliver sendt.

Vaccinationer i uge 8 og 9

Vaccinationerne forventes gennemført i uge 8 og 9. Når man er registreret, vil man modtage en besked i e-Boks, hvorefter man selv kan vælge at booke tid til vaccination på et regionalt vaccinationssted.

De kommunalt og regionalt ansatte følger den proces, som er fastlagt af den enkelte kommune og region, og bliver registreret via deres arbejdsgiver, der indsender personalelister til Statens Serums Institut.

Følg med i seneste nyt om vaccination af fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
70 kommentarer