Bevægelse skal være en del af forebyggelsen

Forhandlingerne om en forebyggelsesaftale er i gang på Christiansborg, og fokus er på tobak og alkohol. Derfor har Danske Fysioterapeuter rettet henvendelse til sundhedsordførerne med en klar opfordring til ikke at glemme motion og bevægelse, når der skal en aftale på plads.
Foto: iStock.

Forebyggelse er en afgørende del af løsningen, når vi skal løse udfordringerne på sundhedsområdet de kommende år. Netop nu forhandler sundhedsordførerne på Christiansborg om en forebyggelsespakke, og som det har været beskrevet i medierne, har alkohol og tobak fyldt langt det meste.

Det vækker bekymring hos Danske Fysioterapeuter, der frygter, at ordførerne glemmer motion og bevægelse som et afgørende element til at holde befolkningen rask og rørig.

”Vi ved, at fysisk aktivitet mindsker risikoen for en lang række sygdomme, og derfor er det stærkt bekymrende, at det ikke fylder mere i forhandlingerne. Jeg har derfor rettet henvendelse til ordførerne og foreslået seks konkrete tiltag, der kan få den fysiske aktivitet ind i forebyggelsen”, siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuters seks forslag er:

  • At der udarbejdes en national strategi for fysisk aktivitet med henblik på forebyggelse af sygdom og styrkelse af befolkningens generelle sundhedstilstand
  • At landets kommuner udarbejder politikker for fysisk aktivitet med overordnede pejlemærker og principper for fysisk aktivitet i den enkelte kommune
  • At der gives tilskud eller fradrag for indsatser som fremmer bevægelse, særligt for de økonomisk udsatte familier
  • At kommunerne initierer eller understøtter tiltag, der øger bevægelse for deres borgere med konkrete lokale initiativer
  • At bevægelse og træning understøttes af og på arbejdspladsen. At der sættes tid og udstyr af til motion i arbejdstiden
  • At kommunerne tilbyder bevægelsesinspiration til alle lærere og pædagoger.

Det er uvist, hvornår forhandlingerne om en forebyggelsesaftale bliver afsluttet.

Del eller udskriv siden