Danske Fysioterapeuter rejser krav om overenskomst overfor to større klinikker

De to klinikker tilbyder de ansatte fysioterapeuter ringere løn– og ansættelsesvilkår, end andre private klinikker.
”Det er vigtigt, at alle fysioterapeuter har rimelige løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder også ansatte på klinikker, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter. Derfor er det et vigtigt skridt, at vi nu går i dialog med klinikker om overenskomstdækning af de ansatte, så de sikres ordentlige arbejdsvilkår,” siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuter ønsker at forbedre løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på private klinikker uden overenskomst. Derfor er der torsdag den 21. april sendt forhandlingsanmodninger til to private klinikker, der begge er en del af samme landsdækkende kæde.

”Det er vigtigt, at alle fysioterapeuter har rimelige løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder også ansatte på klinikker, som ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter. Derfor er det et vigtigt skridt, at vi nu går i dialog med klinikker om overenskomstdækning af de ansatte, så de sikres ordentlige arbejdsvilkår,” siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Begge klinikker har tidligere været medlem af Danske Fysioterapeuter og har dermed også været forpligtet til at benytte og overholde basiskontrakterne.

Efter klinikkernes udmeldelse af Danske Fysioterapeuter har det vist sig, at de ansatte fysioterapeuters løn- og ansættelsesvilkår på de to klinikker er relativt ringe sammenlignet med andre klinikker.

Ordnede forhold for ansatte

Det ønsker Danske Fysioterapeuter at rette op på ved at få de berørte klinikker til at indgå i forhandlinger om overenskomstdækning, eller ved at klinikkerne genindmelder sig hos Danske Fysioterapeuter og dermed forpligter sig til at benytte og overholde basiskontrakterne.

”SALS har i en lang periode arbejdet for at sikre ordnede forhold for ansatte fysioterapeuter på klinikker uden overenskomst. Det er derfor godt, at vi nu har sendt forhandlingsanmodninger om overenskomstdækning af ansatte, som bliver tilbudt forholdsvis ringe løn- og ansættelsesvilkår,” siger Tine Hasselbrinck Madsen, der er formand for SALS, Sektion for ansatte, lejere og selvstændige i Danske Fysioterapeuter.

Fair konkurrence

Det er Danske Fysioterapeuters opfattelse, at konkurrencevilkårene mellem de private klinikker forvrænges i takt med, at private klinikker forringer løn- og ansættelsesvilkår for fysioterapeuter, hvilket er uhensigtsmæssigt og unfair.

Formålet med at indgå overenskomst er således også at udligne de ulige konkurrencevilkår.

Hvis klinikkerne nægter at indgå i overenskomstforhandlinger med Danske Fysioterapeuter, eller der ikke kan opnås enighed om et fair overenskomstresultat, kan og vil Danske Fysioterapeuter overveje yderligere muligheder for at lægge pres på klinikkerne.