Danske Fysioterapeuter sætter fokus på ligeløn den 17. november

Danske kvinders løn skal i gennemsnit stige 13,5 % for, at kvinder og mænd får det samme i løn. Danske Fysioterapeuter bakker op om kampagnen Kvindernes Sidste Arbejdsdag, som markerer kvinders sidste arbejdsdag den 17. november 2022, og sætter fokus på løngabet mellem kønnene.
Vis din støtte og solidaritet – og vær med til at starte samtalen om ligeløn på fysio.dk og de sociale medier via #KvindernesSidsteArbejdsdag.

I 1976 blev ligelønsloven vedtaget, men danske kvinders løn skal i gennemsnit stige 13,5 %, hvis kvinder skal indhente mændenes lønniveau i 2022. Det viser beregninger lavet på data fra Danmarks Statistik.

Omsat til arbejdsdage betyder lønefterslæbet på 13,5 %, at kvinder i 2022 bør have sidste arbejdsdag den 17. november. Kvinder kan derfor - populært sagt - siges at arbejde frivilligt resten af året.  

Begrænset løngab mellem fysioterapeuter

Selv om tallene fra Danmarks Statistik viser store lønforskelle mellem mænd og kvinder, så eksisterer der ikke samme store løngab mellem mandlige og kvindelige fysioterapeuter, når vi ser på tallene fra KRL – Kommunerne og Regionernes Løndatakontor.

Hvis man betragter gennemsnitslønnen samlet set for kommunalt ansatte fysioterapeuter, er gennemsnitslønnen faktisk højere blandt kvinder end mænd. Det skyldes imidlertid, at der er relativt flere kvinder med lang anciennitet i den kommunale sektor. Renser man tallene for anciennitet, så tjener mænd i gennemsnit mere end kvinder, også når det gælder offentligt ansatte fysioterapeuter.

Fysioterapeuters generelle lønniveau er historisk set påvirket af arven fra tjenestemandsreformen af 1969. Her blev traditionelle kvindefag indplaceret lavt i det offentlige lønhierarki.

Formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, udtaler:

”Fysioterapeuter er historisk set blevet placeret midt i gruppen af omsorgs- og sundhedsfag i det offentlige lønhierarki, og vi har stort set befundet os samme sted lige siden. Tjenestemandsreformen af 1969 har altså betydning for fysioterapeuters løn – også i dag. Derfor venter jeg i spænding på, at Lønstrukturkomiteen præsenterer deres analyse af og bud på bæredygtige løsninger på det strukturelle løngab mellem de klassiske mande- og kvindefag. Vi bør som fagforening kæmpe for mere lige løn – både mellem kønnene og mellem fagene.”

Ønsker bedre løn og arbejdsvilkår til fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuters udgangspunkt er, at løn bør forhandles mellem arbejdsmarkedets parter. Samtidig er der brug for et løft af lønnen på hele sundhedsområdet, uanset om det er på sygehusene, kommunerne eller i den private sundhedssektor.

”Vi har brug for et løft af lønnen på hele sundhedsområdet, som tæller mange af de traditionelle kvindefag. Det er fuldstændig afgørende, at vi løfter lønnen for alle sundhedspersoner, hvis vi ønsker at ophæve den strukturelle ulighed i mænd og kvinders løn – og det gør vi ikke ved, at politikerne hæver lønnen for enkelte faggrupper.” siger Jeanette Præstegaard.

Læs debatindlæg i Avisen Danmark om Kvindernes Sidste Arbejdsdag

Deltag i kampagnen

Du kan være med til at markere Kvindernes Sidste Arbejdsdag 2022 ved at starte samtalen om ligeløn. Du kan følge kampagnen og deltage i debatten på sociale medier via #KvindernesSidsteArbejdsdag

Du kan også følge kampagnen på:

Facebook

Instagram