Ferien står for døren – har du styr på feriereglerne?

De fleste holder snart sommerferie, og her kan du læse om feriereglerne. Læs om reglerne for optjening og afvikling af sommerferie, og hvad der gælder, hvis du skulle blive syg i din ferie.
Foto: iStock

Afvikling og optjening af ferie følger reglerne om samtidighedsferie. Kort fortalt går samtidighedsferie ud på, at du optjener ferie med 2,08 dage pr. måned, og at du allerede efterfølgende måned har adgang til at afholde denne ferie. Du optjener som vanligt fem ugers ferie om året.

Afholdelse af hovedferie

Sommerferien kaldes også hovedferien, og du har ret til at holde tre ugers sommerferie i hovedferieperioden, som løber fra 1. maj til udgangen af september måned.

Hvis du har børn, der går i skole, skal arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dit ønske om at holde ferie i skolernes ferieperiode.

De fleste steder aftales ferie mellem leder og medarbejder, og der kan være interne aftaler om en frist for indgivelse af ferieønsker. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, kan arbejdsgiver varsle hovedferien med 3 måneders varsel.

Sygdom i forbindelse med ferie

Er du fratrådt til ferie, men bliver syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt.

Hvis du er sygemeldt inden dagen for fratrædelse til ferie, og fortsat er syg ved feriens begyndelse, er du også berettiget til at få ferien suspenderet. Du kan herefter aftale ferien afholdt på et senere tidspunkt. Husk i begge tilfælde at kontakte din arbejdsgiver om sygemeldingen inden feriens begyndelse.

Bliver du syg under ferieafholdelse, har du mulighed for at få erstatningsferie. Retten til erstatningsferie gælder først, når du har været syg i mere end 5 feriedage ud af 25 optjente. Du får altså ikke erstatningsferie for de første 5 sygedage.

Det er vigtigt, at du melder dig syg overfor din arbejdsgiver, så snart du bliver syg under din ferie, og du skal huske at sikre dig dokumentation i form af en lægeerklæring. Denne dokumentation skal du selv betale for.

Sygdom i flere forskellige ferieperioder tælles sammen. Har du f.eks. været syg 4 dage i en 3 ugers lang sommerferie og så bliver syg igen i juleferien, har du ret til erstatningsferie fra 2. sygedag i juleferien.

Rigtig god ferie til jer alle!

Læs mere om ferieregler