Formanden præsenterede fem pejlemærker for fremtiden

På repræsentantskabsmødet 2022 har formand Jeanette Præstegaard præsenteret fem pejlemærker for foreningen. Der skal fokus på løn og vilkår, faglighed og politiske resultater.
”Jeg håber, at I vil tage beretningen til jer, og I vil se det som en invitation til at bidrage konstruktivt til den opgave, vi står med. Vi skal turde fokusere vores kræfter på de store opgaver, vores medlemmers tilfredshed og de store samfundsudfordringer, vi kan bidrage til at løse”, lød det fra Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard. Foto: Carsten Bundgaard.

Det er afgørende for Danske Fysioterapeuter, at medlemmerne er tilfredse, og at de oplever, at der sker forbedringer i deres vilkår. Sådan lød det fra formand Jeanette Præstegaard, da hun i dag præsenterede sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet 2022.

Beretningen indeholdt fem pejlemærker, som både peger ind i organisationen – og ud mod omverdenen, og der blev taget godt imod de nye mål fra salen. Formandens vision er, at pejlemærkerne vil danne ramme om de politiske og organisatoriske prioriterer i de kommende år.

Fem pejlemærker

Pejlemærkerne er Rekruttering og fastholdelse, Løn og vilkår, Højne fagligheder, Forebyggelse og Rehabilitering.

Samtidig understregede Jeanette Præstegaard, at hun ønsker at inddrage interessenter og medlemmer i arbejdet med at udfolde og konkretisere målene.

”Jeg håber, at I vil tage beretningen til jer, og I vil se det som en invitation til at bidrage konstruktivt til den opgave, vi står med. Vi skal turde fokusere vores kræfter på de store opgaver, vores medlemmers tilfredshed og de store samfundsudfordringer, vi kan bidrage til at løse”, lød det fra Jeanette Præstegaard.

Pejlemærkerne Rehabilitering og Forebyggelse har til formål at sikre Danske Fysioterapeuter indflydelse på den måde, som vi indretter vores samfund på og medvirke til, at fysioterapeuter kommer til at spille den centrale rolle i sundhedsvæsenet, som vores faglighed og kompetencer berettiger til.

Fællesskabet er rammen

Det blev taget godt imod fra salen, hvor der fra flere repræsentanter blev kvitteret positivt på det mere udadvendte fokus og på at sætte mere spot på den værdi, fysioterapeuter kan bidrage med i samfundet.

Også pejlemærket Løn og vilkår blev diskuteret, og fra flere sider blev det anerkendt og fremhævet, at der er behov for et større fokus på fysioterapeuters løn – både i det offentlige og i praksissektoren.

Endelig var der en grundlæggende opbakning til formandens fremhævning af fællesskabet som ramme om den politiske og organisatoriske retning.

”Jeg hører i dag, at vi er enige om, hvor vi skal hen,” lød det fra Sanne Jensen, der bl.a. blev suppleret af Maja Helbo Jensen:

”Jeg bakker op om en fælles vej, og indre stridigheder må ikke skygge for vores store potentiale,” sagde Maja Helbo Jensen.

Formandens mundtlige beretning blev godkendt uden afstemning.

Læs formandens mundtlige beretning

Del eller udskriv siden
12 kommentarer