Fysioterapeuter blandt nominerede og vindere ved kåringen af Danmarks bedste kliniske forsøg

For første gang er der sat navn på de projekter og personer, som står bag landets bedste kliniske forsøg. Flere fysioterapeuter var med i de indstillede projekter.
Stolte prismodtagere – forskerholdet bag CARMEN: Justina Petersen, fysioterapeut (th.), Victor Sørensen (humanfysiolog), Julie Midtgaard (forskningsleder) og Bolette Skjødt Rafn, fysioterapeut (th.) vandt prisen som ”Årets nye forskningsmiljø." Foto: Joachim Rode.

Kåringen af Danmarks bedste kliniske forsøg, der fandt sted for første gang i år, skete på baggrund af et samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi, de lægevidenskabelige selskaber, Lægemiddelindustriforeningen samt en række øvrige organisationer og virksomheder på sundhedsområdet.

Fysioterapeuter med i forskning om psykiske sygdomme

Én af de 7 kåringer omhandlede ”Årets nye forskningsmiljø”, hvor Centre for Applied Research in Mental Health Care (CARMEN) var den ene af tre nominerede i kategorien.

CARMEN blev grundlagt i efteråret 2021, hvor formålet er at udvikle, evaluere og implementere indsatser målrettet øget sundhed og trivsel for mennesker med psykisk sygdom. Forskningen omhandler kliniske og patientnære problemstillinger, fx selvskade, guidet medicinnedtrapning, forebyggelse af genindlæggelser og fysisk inaktivitet fx projektvega.dk.

Kombinationen af stringente kliniske forskningsdesigns og kvalitativ forskning er med til at sikre efterspurgt viden, som er både klinisk relevant, anvendelig og bæredygtig. Udbredelsen og fastholdelse af ny viden sker gennem undervisning og involvering af studerende og sundhedsprofessionelle (fx kliniske sygeplejespecialister), patienter og pårørende.

Som en del af CARMEN er tre fysioterapeuter: Bolette Skjødt Rafn, Justina Petersen og Martin Færch Andersen. Leder for centret er Julie Midtgaard, som er psykolog, professor og ph.d.

Justina Petersen er den ene af de tre fysioterapeuter tilknyttet forskningscenter CARMEN. Hun er forholdsvis ny i forskning og har tidligere arbejdet som faglig koordinator på Psykiatrisk Center Amager. Hun har planer om en ph.d., som skal omhandle evaluering af behandlingen på et nyetableret afsnit med regionsfunktion i Region Hovedstadens Psykiatri for patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur med selvskadende adfærd.

Her fortæller Justina, hvordan hun som fysioterapeut spiller en vigtig rolle i forskningen hos CARMEN:

"Som fysioterapeut kan jeg bidrage med et blik for det kropslige element af dialektisk adfærdsterapi(DAT), som er en struktureret, evidensbaseret behandlingsform, der har til formål at støtte patienten med at regulere ekstreme følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd. I RHP er man inspireret af en tysk model for DAT målrettet døgnbehandling med dertil efterfølgende ambulant behandling. Der er nemlig et ret stort fokus på fysisk aktivitet/kropsterapi i modellen. Jeg tænker at fysisk aktivitet/kropsterapi er gavnligt både i en forebyggende kontekst såvel som et redskab ift. de specifikke færdigheder man arbejder med i DAT."

Som en del af dette, ønsker hun at undersøge et kropsligt aspekt, fx kropsbevidstheden hos denne patientgruppe:

"Mine kommende studier kan bidrage med viden om patientgruppens kropsbevidsthed/ kropsopfattelse/ interoceptiv bevidsthed (afhængigt af hvilket fokus projektet får) og evt. bane vejen for yderligere forskning på området. Umiddelbart findes der ikke ret meget evidens ift. effekter af fysioterapi på selvskadende adfærd".

Justina Petersen arbejder lige nu i CARMEN med at få rejst de nødvendige midler til sit kommende ph.d.-projekt.

Læs mere om CARMEN

Fysioterapeut bag app til monitorering af hjemmeindlagte epidemi-patienter

I kategorien ”Årets offentlige-private samarbejde” var der også en fysioterapeut involveret. José Cerdan de las Heras er både fysioterapeut men har også en mastergrad IT fra IT-Universitet. Han har været aktiv i projektet, Influenz-er, som er en skræddersyet app til overvågning af hjemmeindlagte epidemi-patienter (inkl. COVID-patienter), som muliggør virtuel kontakt og overvågning af hjemmeindlagte patienter fra PC og tilknyttede mobiltelefoner. Appen sender en alarm, hvis patientens værdier ændres eller patienten søger kontakt med hospitalspersonalet.

José Cerdan de las Heras er del af et projektteam fra Nordsjællands Hospital (NOH), som med Influenz-er vandt prisen som ”Årets offentlige-private samarbejde”. Projektet, der er finansieret af Innovationsfonden og NOH, har et tæt private-public samarbejde med Netcompany. Bag projektteamet står forskningschef Thea Kølsen Fischer, som er overlæge og klinisk professor ved Københavns Universitet.

Prisuddeling-Justina-Petersen-Kristian-Thorborg-main.jpg
José Cerdan de las Heras (midten) er del af projektet ”Influenz’er”. Her ses han sammen med Justine Petersen og professor Kristian Thorborg, som var en del af dommerkomitéen i ”Danmarks Bedste Kliniske Forsøg” og overrakte prisen.

Læs mere om Influenz-er projektet

Kniv eller træning ved hofteartrose

Det sidste projekt med fysioterapeuter, var indstillet i kategorien ”Årets patientfokus”. Projektet hedder PROHIP Trial Group, Forskning og Udvikling og finder sted på Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt. Bag projektet står en forskergruppe med ph.d. studerende Thomas Frydendal i spidsen.

Gruppen undersøger behandling af hofteartrose. Her har Thomas Frydendal undret sig over, at behandlingen for hofteartrose med en kunstig hofte, er kaldt århundredets operation. Men hvordan kan patienten vide om det er den rette behandling hvis operation ikke er sammenlignet direkte mod anden relevant behandling?

Er operation bedre end aktiv træning blandt patienter med hofteartrose? Resultatet vil bidrage med yderst værdifuld viden til fælles beslutningstagning mellem kliniker og patient, og kunne anvendes direkte i klinisk praksis.

Projektet fremhæves især, fordi Thomas Frydendal og kollegerne fra begyndelsen har prioriteret at medinddrage patienter samt interessenter i projektet. Dette skete med henblik på at optimere patientmateriale, rekrutteringsproces, træningsprotokol, valg af effektmål samt opfølgningsprocedure.

Prisuddeling-Prohib-main.jpg
Thomas Frydendal (tv.) var nomineret i kategorien ”Årets patientfokus”. Her ses han sammen med Forskningsansvarlig ved Sygehus Lillebælt, Kim Gordon Ingwersen (th.)

Læs protokol artikel om PROHIP

Se alle prismodtagere