Fysioterapeuter ønsker mere fokus på rehabilitering og forebyggelse fra ny regering

Der er både roser og tidsler i det regeringsgrundlag, som SVM-regeringen onsdag har fremlagt, mener formand for Danske Fysioterapeuter Jeanette Præstegaard.
”Det er nødvendigt med højere løn til offentligt ansatte, så det fortsat er muligt at rekruttere og fastholde. Og det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter selv får lov til at forhandle og aftale om ekstra midler, der måtte blive tilført,” siger Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard, der varsler kamp mod fjernelsen af Store Bededag som helligdag. Foto: iStock.

Den kommende SVM-regering fremlagde onsdag et omfattende regeringsgrundlag, der på en række områder kan medføre store forandringer.

På sundhedsområdet blev sløret løftet for en ny sundhedsstrukturkommission, der skal se på, om sundhedsområdet er rigtigt organiseret. Samtidig ønsker regeringen at finde løsninger på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere gennem flere tiltag. Herunder et prioriteringsråd, der bl.a. skal kigge på, om hvordan man kan reducere overbehandling i sundhedsvæsenet.

”Vi ved, at alt for mange ressourcer i sundhedsvæsenet er bundet op på operationer og plejeopgaver. Et større fokus på rehabilitering, træning og ikke mindst forebyggelse vil sikre, at borgernes ressourcer sættes bedre i spil – og at pengene i sundhedsvæsenet bruges klogere. Jeg håber, at et langt stærkere fokus på den dagsorden kan blive styrende i fremtiden,” siger Jeanette Præstegaard, der understreger, at Danske Fysioterapeuter meget gerne bidrager i et kommende prioriteringsråds opgaver.

Lad os selv forhandle

Jeanette Præstegaard er enig med regeringen i behovet for højere løn på det offentlige område.

”Det er nødvendigt med højere løn til offentligt ansatte, så det fortsat er muligt at rekruttere, fastholde og udvikle. Og det er afgørende, at arbejdsmarkedets parter selv får lov til at forhandle og aftale om ekstra midler, der måtte blive tilført,” siger Jeanette Præstegaard, der varsler kamp mod fjernelsen af Store Bededag som helligdag.

”Ved at fjerne en helligdag, fjerner man en rettighed for lønmodtagerne. Det bør aftales i en trepartsforhandling og ikke i en regeringsforhandling. Og det er helt urimeligt at fjerne fridage fra hårdtarbejdende lønmodtagere for at give skattelettelser til nogle af de rigeste i vores samfund,” siger Jeanette Præstegaard.

Kvalitet i uddannelse

Også uddannelsesområdet må holde for i den kommende regerings grundlag. Antallet af år på SU skal reduceres med et år, ligesom en række kandidatuddannelser skal halveres fra to år til et år.

”Vi har brug for en højere faglighed og mere viden i vores samfund. Ikke mindre. Derfor er jeg skeptisk over for de ændringer, der er blevet fremlagt på uddannelsesområdet og vil appellere til, at man ikke kun lytter til erhvervslivet, der gerne vil have de unge hurtigere igennem systemet,” siger Jeanette Præstegaard.

Læs regeringsgrundlaget fra Statsministeriet (pdf)