Fysioterapi er en langsigtet investering

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amtsavis lørdag den 20. august
Udklip fra Frederiksborg Amts Avis

De regionale og kommunale budgetforhandlinger er i gang i både Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Vi står i en økonomisk svær tid, og derfor er der grund til bekymring – særligt i de kommuner og på de hospitaler, hvor der er udsigt til besparelser på fysioterapi. Besparelser på fysioterapi er en her-og-nu besparelse, men vil koste samfundet dyrt – også på den lange bane.

En investering i rehabilitering er derimod en investering i færre udgifter til hjælp og pleje uden serviceforringelser. Når borgerne bliver mere selvhjulpne og får et højere funktionsniveau, sparer samfundet penge, og tid frigives, så medarbejderne kan bruge den bedre andre steder.  Vi får færre genindlæggelser, og behovet for hjemmehjælp og pleje bliver mindre. Dermed sparer vi også på den vigtige arbejdskraft og er med til at løse den store udfordring, som sundhedsvæsenet også har – nemlig mangel på medarbejdere.

Vores håb er, at politikerne i både region og kommuner vil anerkende, at der er brug for at investere langsigtet i rehabilitering og genoptræning, hvis sundhedsvæsenet skal komme igennem krisen.