Godt med aftale om psykiatri – men opgaven er ikke løst

Et stort flertal i Folketinget har tirsdag landet en aftale om at løfte psykiatrien på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg. Danske Fysioterapeuter er positive over for aftalen, der er et godt første skridt på vejen til en varig og god løsning for det psykiatriske område.
Foto: iStock.

"En god start." Sådan lyder reaktionen fra Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard på den brede aftale om psykiatri, der er indgået tirsdag.

Aftalen er indgået mellem stort set alle partier i Folketinget og har fokus på fem områder, men hvor der også er en række af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, som ikke er adresseret endnu.

"Fysioterapeuters faglighed er nødvendige i psykiatrien, og derfor er det godt, at aftalen indeholder et fokus på tværfaglighed, hvor også fysioterapeuter nævnes. Jeg savner, at aftalen bliver konkret i forhold til den specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter, som Sundhedsstyrelsen har anbefalet, og som vi ved vil have betydning for rekruttering af fysioterapeuter til psykiatrien. Vi kan med vores faglighed spille en afgørende rolle i arbejdet med at nedbringe tvang og overmedicinering, så her ser vi fysioterapeuter spille en nøglerolle," siger Jeanette Præstegaard.

Recovery er afgørende

Hun understreger behovet for at anerkende fysioterapeuters vigtige indsigt på en række områder af betydning for psykiatrien.

"Som faggruppe er vi specialiserede i de opgaver, der handler om rehabilitering og recovery, og vi ønsker i højere grad at bidrage til løsninger med fokus på patienternes muligheder for at få en aktiv og meningsfuld tilværelse," siger Jeanette Præstegaard, der ærgrer sig over, at aftalen ikke adresserer alle punkter i det faglige oplæg, da det ville have sikret  sammenhængskraften.

Tirsdagens aftale forholder sig blot til 19 ud af de 37 punkter i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, der kom i januar, og aftalepartierne har med aftalen besluttet at give psykiatrien et varigt løfte på en halv milliard om året.

Læs aftale om en 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed

Del eller udskriv siden
0 kommentarer