Kvaliteten er god i fysioterapipraksis

Akkreditering af fysioterapipraksis er nu veloverstået. 97 % af alle klinikker er akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel.
97 % af alle klinikker er akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel. Foto: iStock.

I perioden 2019 til 2022 er fysioterapipraksis med tilknytning til praksisoverenskomsten blevet akkrediteret. Samtidig har 21 klinikker uden tilknytning til praksisoverenskomsten frivilligt valgt at lade sig akkreditere.

Fysioterapipraksis blev dermed en af de sidste praksisområder, som kom igennem akkrediteringen inden Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) lukker den 1. juli på baggrund af en beslutning imellem KL, Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

De fleste uden anmærkninger

Knap halvdelen af alle fysioterapipraksis kom direkte igennem ved første survey, hvor de resterende havde enkelte mangler, som de skulle følge op på inden de kunne kalde sig ”akkrediteret ifølge Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).” I alt kom 97% af fysioterapipraksis igennem akkrediteringen uden anmærkninger, imens de resterende blev akkrediteret med bemærkninger, de skulle arbejde videre med.

"Fysioterapeuterne viste sig generelt som en særdeles motiveret gruppe, der er meget kvalitetsbevidste og som arbejdede seriøst og målrettet med standarderne," udtaler Jesper Gad Christensen, direktør for IKAS.

Hyppigste mangler

De hyppigste fejl/mangler i fysioterapipraksis handlede om:

  • Manglende journalføring af klinisk beslutningstagen og indikation for relevante behandlingsinterventioner.
  • Manglende journalføring af mål i samarbejde med patienten.
  • Mangelfuld redegørelse for korrekt patientidentifikation.
  • Journalføringen levede ikke op til gældende lovgivning.

Endelig var der også en del fund på standarden omkring hygiejne, hvor fysioterapeuterne bl.a. blev vurderet på om de gjorde lokalerne rent dagligt, rengjorde brikse imellem hver patient og udførte korrekt håndhygiejne. Her lå langt de fleste fund dog før coronavirussen gjorde sit indtog i starten af 2020.

Læs IKAS´ samlede evaluering af fysioterapipraksis (pdf)

Del eller udskriv siden
11 kommentarer