Løn skal forhandles mellem arbejdsmarkedets parter

Det er vigtigt at holde fast i de grundlæggende principper, når der skal fordeles løn, lyder det fra Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard, der er bekymret for, om politikerne i valgkampsrusen glemmer udgangspunktet for den danske model.
Foto: iStock.

Der er mangel på medarbejdere i den offentlige sektor, og samtidig kæmper en række områder med at fastholde og rekruttere. Det har fået politikere fra alle dele af det politiske spektrum til at komme med udspil, der skal løse udfordringerne.

Danske Fysioterapeuters udgangspunkt er, at der er to vigtige principper, som vi skal holde fast i: Nemlig at løn forhandles mellem arbejdsmarkedets parter, og at alle sundhedspersoner løfter værdifulde opgaver som frontpersonale.

"Vi har brug for et løft af lønnen på hele sundhedsområdet uanset om det er på sygehusene, kommunerne eller i den private sundhedssektor. Men det er afgørende, at vi løfter lønnen samlet for alle sundhedspersoner – og ikke peger enkelte grupper ud fra politisk hold. Samtidig skal vi værne om den danske model, som både er til gavn for arbejdstagere og arbejdsgivere. Jeg håber, at politikerne i udgangspunktet vil respektere vores aftalesystem," siger Jeanette Præstegaard.

Handler ikke kun om løn

Udfordringerne i sundhedsvæsenet er velkendte, men Præstegaard understreger, at problemerne ikke kan reduceres til kun at handle om løn.

"Vi er optagede af arbejdsvilkårene set over en bredere kam. Løn er vigtigt, men for mange fagprofessionelle er det også vigtigt, at der er tid, rum og økonomi til at styrke fagligheden i form af fx efteruddannelse og specialisering og blot at få mulighed for udøve sin faglighed," siger Jeanette Præstegaard.

Hun understreger samtidig, at det er helt afgørende at huske på, at sundhed, velfærd og den nære borgerkontakt ikke kun findes i regionerne og på sygehusene.

"Sundhed fylder meget i både sygehuse, kommuner og i praksissektoren, hvor fysioterapeuter møder borgere med behov for hjælp. Derfor skal vi have et bredt blik på, hvordan vi gør sektorerne mere attraktive at arbejde i, så vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere," siger Jeanette Præstegaard.

Ikke skabe nye problemer

Endelig er det vigtigt, at et lønløft ikke skaber nye skævheder i den offentlige sektor.

"Det er godt, at der er politisk vilje og opbakning til at løse udfordringerne i den offentlige sektor. Men vi må ikke skabe nye problemer i vores iver efter hurtige løsninger. Derfor skal vi have en holdbar løsning, der baserer sig på lønstrukturkomiteens arbejde," siger Jeanette Præstegaard.