Ny hvidbog lanceret: Rehabilitering skal være et nyt grundlæggende paradigme

Rehabilitering skal tænkes langt mere grundlæggende ind i vores velfærdssamfund, var meldingen fra onsdagens lancering af en ny hvidbog i rehabilitering, der erstatter dens 18 år gamle forgænger.
Hvidbogen er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark med deltagelse af en række af landets dygtigste forskere på området, og ifølge oplægsholderne til lanceringen er hvidbogen en milepæl i arbejdet med rehabilitering.

Et flot fyldt auditorium på Københavns Professionshøjskole dannede onsdag ramme om lanceringen af en ny ”Hvidbog om rehabilitering”.

Hvidbogen er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark med deltagelse af en række af landets dygtigste forskere på området, og ifølge oplægsholderne på dagens lancering er hvidbogen en milepæl i arbejdet med rehabilitering. Det ændrer dog ikke på, at det store arbejde – med at få anbefalinger ud at leve – først lige er begyndt.

”Det kan ikke være rigtigt, at man skal være rask for at kunne være syg. Stærk for at være svag,” lød meldingen fra Mette Rindom Pedersen, der som medlem af brugerpanelet fremlagde sit syn på udfordringerne.

Mette Rindom Pedersen understregede behovet for at sikre, at de professionelle ved, hvilke indsatser der skal til – og tager borgere og pårørende i hånden i det rehabiliterende arbejde, så den enkelte kan koncentrere sig om at få det bedre og ikke skal bruge energi på at finde rundt i systemer, rettigheder og muligheder.

Sammenhæng er afgørende

Behovet for en stærkere koordinering og et klarere og mere ensartet billede af mulige tilbud og forløb er således også et af hvidbogens gennemgående temaer.

Sammenhæng for borgeren er afgørende, ligesom samarbejde mellem sundhed-, social og beskæftigelsesområdet blev fremhævet.

”Rehabilitering skal være et nyt grundlæggende paradigme. Det haster af rigtig mange grunde, men blandt andet fordi rehabilitering skaber bedre livskvalitet og bidrager til at få flere ud i fællesskaber. Samtidig kan rehabilitering være løsningen på rigtig mange af de store udfordringer, som samfundet står over for,” sagde direktør i Socialstyrelsen, Ellen Klarskov Lauritzen og henviste til den kommission, der er nedsat af regeringen til blandt andet at sikre, at flere kommer i beskæftigelse.

Vigtigt med politisk opbakning

Også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, så frem til arbejdet med at implementere hvidbogen og gøre den til en del af hverdagens praksis. Samtidig appellerede han også til, at rehabilitering bliver løftet højere op på den politiske dagsorden.

”Det her er så vigtig en dagsorden, at den skal have et bredere ejerskab end os, der er mødt frem i dag. Der er kæmpestore gevinster at hente, men det kræver, at vi får det politiske spor med, sagde Søren Brostrøm.

Hvidbogens politiske styregruppe består blandt andet af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og en række styrelser, og her har man forpligtet sig til at arbejde for at få implementeret de fem anbefalinger i hvidbogen. Første skridt bliver at nedsætte en tænketank, der i første omgang skal udarbejde et bud på, hvordan anbefalingerne kan blive til virkelighed.

Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard er selv i sin egenskab af forsker blandt medforfatterne til hvidbogen og overværede onsdagens lancering. Hun ser frem til arbejdet med at få indholdet til at leve.

”Det er indlysende rigtigt at fokusere på, hvordan vi gør den enkelte borger i stand til at mestre mest muligt af eget liv frem for at opfinde nye måder at hjælpe på. Men der er brug for en stærkere koordinering og sammenhængende incitatamentsstruktur, så vi skaber bedre og mere glidende overgange for borgeren. Her venter der en stor opgave, hvor fysioterapeuter kommer til at spille en nøglerolle, siger Jeanette Præstegaard.

Læs mere om hvidbogen på rehabiliteringsforum.dk