Ny rapport skal lægge linjerne for nærhospitaler

Danske Fysioterapeuter har sammen med Dansk Selskab for Fysioterapi sat fokus på rehabilitering i Sundhedsstyrelsens nye faglige ramme for nærhospitaler.
Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens rapport om de kommende nærhospitaler. Foto: iStock.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en rapport, der skal udgøre den faglige ramme for de kommende nærhospitaler.

Overordnet set er det tanken, at nærhospitalerne drives i et samarbejde mellem kommuner og regioner i de ligeledes nyetablerede sundhedsklynger.

Rapporten beskriver i store træk dels organiseringen og dels de opgaver, som nærhospitaler fremover skal varetage. I første omgang er opgaven meget fokuseret omkring kronikere, men også forebyggelse og genoptræningsindsatser tænkes ind.

Afgivelse af høringssvar

Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) afgivet høringssvar til rapporten, og det er lykkedes at få skrevet rehabilitering ind som en central del af de opgaver, nærhospitalerne skal varetage.

I svaret havde Danske Fysioterapeuter og DSF også gerne set, at følgende var blevet skrevet ind:

  • Der skal etableres tværfaglig ledelse i alle niveauer, fra direktion til de enkelte afdelinger, der understøtter forpligtende tværfaglige indsatser. Og at ledelserne burde styre ud fra en rehabiliterende tilgang
  • Der sikres monofaglig sparring på såvel de personaleafgivende afdelinger på regionshospitalerne som på de nye nærhospitaler.
  • Relationen til det fysioterapeutiske praksisområde blev styrket.
  • Der nedsættes et særligt udvalg til at udvikle dataunderstøttelse af tværprofessionelle indsatser.

Det lykkedes desværre ikke, men kampen er ikke slut. Danske Fysioterapeuter vil fortsætte med at forsøge at præge arbejdet ude lokalt for at sikre, at fysioterapeuters kompetencer kommer bedst muligt i spil. Ikke mindst for patienternes skyld.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om de kommende nærhospitaler (pdf)