Økonomiaftaler i kommuner og regioner gør det svært at fastholde kvaliteten

Regeringen og Danske Regioner afsluttede fredag forhandlingerne om næste års økonomi, og dermed kender vi nu rammerne for både regioner og kommuner. Svære betingelser, lyder det fra Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard.
Både kommunernes og regionernes økonomi for 2023 er på plads. Foto: iStock.

Den vanskelige økonomiske situation i verden sætter sit præg på økonomien i kommuner og regioner det kommende år. Regeringen har i denne uge afsluttet forhandlinger med både regioner og kommuner, og aftalerne gør det næsten umuligt at indfri de mange løfter, der er givet.

”Sundhedsvæsenet er i en massiv krise, og der er brug for både medarbejdere og ressourcer. Vi er nødt til at investere i forebyggelse og rehabilitering, så vi undgår, at flere end højst nødvendigt får flere funktionsnedsættelser eller bliver indlagt, men aftalerne bærer desværre præg af vanetænkning og smalhals”, siger Jeanette Præstegaard, der er kritisk over for de prioriteringer, der er lavet i aftalen.

Nødvendigt at spare

Ifølge aftalen bliver regionerne tilført en ekstra milliard, men der bliver også peget på behovet for prioriteringer. Dermed lægges der i højere grad op til effektiviseringer i stedet for investeringer.

”Vi har brug for at udvikle sundhedsvæsenet – ikke afvikle. Jeg forstår behovet for økonomisk forsigtighed, men vi er nødt til at turde løfte blikket og fokusere på de langsigtede behov” siger Jeanette Præstegaard.

Også kommunernes økonomi er præget af de trange tider, men på den positive side melder kommunerne ud, at de forventer, at aftalen kan dække de øgede udgifter, som opstår, når flere bliver ældre og mere syge.

”Det er min forventning, at der med aftalen er penge nok til at løfte de mange indsatser, der har til formål at forebygge og rehabilitere, så vi sikrer, at flest muligt borgere kan få den nødvendige indsats til at skabe sig en meningsfuld tilværelse”, siger Jeanette Præstegaard.

Læs aftale om regionernes økonomi for 2023 (pdf)

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2023 (pdf)

Del eller udskriv siden
0 kommentarer