Professor: Vi skal blive bedre til at hjælpe unge med langvarige knæsmerter

Patellofemorale smerter rammer 6-7% af alle unge i alderen 10-19, og én ud af fire har fortsat smerter efter 5 år. Professor Michael Skovdal Rathleffs doktorafhandling skal medvirke til bedre forståelse og behandling af langvarige knæsmerter hos børn og unge.
Prodekan for forskning ved Aalborg Universitet, Ole Kæseler Andersen (tv), bød velkommen, da professor Michael Skovdal Rathleff (th) forsvarede sin doktorafhandling den 1. juli. Foto: Privat.

Den 1. juli forsvarede professor Michael Skovdal Rathleff sin doktorafhandling “Towards a Meaningful Self-management Intervention to Improve Long-term Prognosis for Adolescents with Patellofemoral Pain.” Afhandlingen rummer en historisk gennemgang af området omkring patellofemorale smerter og en opdatering af de nyeste resultater indenfor området.

Michael Skovdal Rathleff har gennem de sidste 10 år udført en række studier, som har øget forståelsen for længerevarende knæsmerter hos børn og unge. Gennem sin forskning har han fundet en ny metode til, at fysioterapeuter i fremtiden kan blive bedre til at hjælpe dem.

Hvordan kan fysioterapeuter bruge forskningsresultaterne?

Ifølge Michael Skovdal Rathleff kan fysioterapeuter bruge doktorafhandlingens resultater til at blive opdateret indenfor området og samtidig give inspiration til, hvordan de bedst kan hjælpe de unge. Afhandlingen rummer derudover oplysninger omkring prognosen for målgruppen, og giver også et overblik over nogle af de videnshuller, som fortsat eksisterer.

Doktorafhandlingens resultater

Doktorafhandlingen består af 9 studier og dokumenterer følgende:

  1. Patellofemorale smerter hos børn og unge er ikke blot en isoleret smerte i knæet. Det har vidtrækkende konsekvenser for deres evne til at deltage i sport og sociale aktiviteter, lav livskvalitet og øget smertefølsomhed. Disse studier understreger den negative konsekvens, der kan være af længerevarende patellofemorale smerter hos børn og unge, og viser, at man bør betragte denne type af knæsmerter i et bio-psyko-socialt perspektiv og ikke blot som en lokal biomekanisk problemstilling.
  2. Behandling, som har en positiv effekt hos voksne, ser ikke ud til at have den samme effekt hos børn og unge. Der er behov for alders-specifikke strategier, som tager de unges behov i betragtning og hjælper dem med at dosere træning, sport og sociale aktiviteter. En ny intervention, som bestod af undervisning i at justere træningsmængde og progression førte til, at 86% af de unge havde et tilfredsstillende resultat efter 12 uger og et lignende højt antal efter 6 måneder (77%) samt 12 måneder (81%). Dette var associeret med høj grad af tilbagevenden til sport. Sammenlignet med to tidligere kliniske studier om behandling af unge med patellofemorale smerter, var disse resultater markant bedre (25-29% versus 86% tilfredsstillende resultat efter 3 måneder).
  3. Et studie med 5 års opfølgning modbeviser tidligere antagelser om, at patellofemorale smerter, og knæsmerter generelt forsvinder, når de unge stopper med at vokse, og dermed ikke har nogen langtidskonsekvens. De kombinerede resultater fra 2 og 5 års opfølgningen viser, at omkring 4 ud af 10 unge i alderen 15-19 år vil fortsætte med at opleve smerter, selv efter 5 år. Baseret på de selvrapporterede data, er knæsmerterne af en sådan grad, at det påvirker livskvalitet, sportsdeltagelse og i nogle tilfælde valg af job og karriere.
  4. Resultaterne fra næsten 1300 børn og unge indikerer, at >50% fortsætter med at have knæsmerter selv efter 12 måneder. Gruppen med høj smerteintensitet, bilaterale smerter, høj frekvens af smerte, lang varighed af smerter, lav livskvalitet og specielt de unge piger var i højest risiko for en dårlig prognose med smerter og nedsat funktion efter 12 måneder. 

På spørgsmålet om, hvilken betydning det har at få titlen dr.med, svarer Michael Skovdal Rathleff:

”Mest af alt tror jeg processen med at skabe overblik og reflektere over ens egen forskning er den største værdi. At sidde og genlæse og sammenskrive den forskning vi har bedrevet over en årrække, giver en masse refleksioner omkring, hvor dette forskningsfelt bevæger sig hen, og hvad de næste relevante spørgsmål er. Selve titlen er jeg stolt af da den symboliserer at man har leveret et substantielt vidensbidrag og flyttet dette forskningsfelt fremad.”

Ifølge Michael Skovdal Rathleff understreger afhandlingen nødvendigheden af fortsat at fokusere på denne gruppe i udviklingen af alders-specifikke behandlinger, for at hjælpe børn og unge med længerevarende knæsmerter.