Region Sjælland sætter penge af til gangtræning i næste års budget

Superviseret gangtræning til patienter med claudicatio intermittens er en realitet i Region Sjælland fra 2023. Regionsrådet har afsat midler fra 2023 og frem, og det glæder regionsformand Stine Bøgh Pedersen.
Superviseret gangtræning anbefales i alle internationale guidelines som førstevalgsbehandling til patienter med claudicatio intermittens. Foto: iStock.

Forebyggelse af amputationer er kommet på den politiske agenda i de seneste måneder, og i Region Sjælland er det lykkedes at overbevise politikerne om, at superviseret gangtræning til patienter med claudicatio intermittens er en nødvendig vej at gå.

Regionsrådet har ved budgetforhandlingerne besluttet at afsætte 1,5 mio. kroner årligt til superviseret gangtræning, og det glæder regionsformand for Danske Fysioterapeuter Stine Bøgh Pedersen:

”Der er ingen tvivl om, at nogle amputationer vil kunne forebygges, hvis patienterne tidligt bliver tilbudt superviseret gangtræning. Derfor er det så vigtigt, at tilbuddet nu kommer, så hver enkelt patient får den optimale løsning tilbudt. I den offentlige debat er fokus i høj grad på det karkirurgiske område, så jeg er meget stolt og tilfreds med, at det er lykkedes at få politikerne til at afsætte penge til superviseret gangtræning i budgettet,” siger Stine Bøgh Pedersen.

Vi skal tale fysioterapi op

Som regionsformand har Stine Bøgh Pedersen løbende møder med de relevante politikere i regionen og i kommuner, og den tætte kontakt er afgørende for, om politikerne lytter, når der skal sættes penge af.

”Fysioterapi skal fylde mere på sundhedspolitiske område, men det sker kun, hvis vi bliver ved at tale det op og komme med dokumentation af effekten af fysioterapi,” siger Stine Bøgh Pedersen.

Hun glæder sig ligeledes over, at der i budgettet også er prioriteret midler til videreførelse af forskningsprogrammet Exercise First. Mere end 1000 borgere har allerede været igennem programmer, der særligt har effekt på hofte- og knæproblemer.

”Forebyggelse er helt afgørende, særligt når det gælder de borgere, der har eller er i risiko for at få en kronisk sygdom. Derfor er jeg rigtig glad for, at Regionsrådet har prioriteret at fastholde Exercise First," siger Stine Bøgh Pedersen.

Se pressemeddelelse om Region Sjællands budget på ritzau.dk