Robusthedskommission er nu nedsat

Den ventede robusthedskommission er nu nedsat og forventes at gå i gang med arbejdet umiddelbart efter sommerferien.
Danske Fysioterapeuter er repræsenteret i robusthedskommisssionen af Lisbeth Lintz, formand for vores hovedorganisation Akademikerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har nu nedsat den robusthedskommission, som var en del af den sundhedsaftale, som et flertal i Folketinget vedtog i slutningen af maj måned.

Kommissionen skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer med mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, så der sikres uddannet og kompetent personale i hele landet.

Danske Fysioterapeuter bliver i kommissionen repræsenteret gennem vores hovedorganisation Akademikerne, hvor formand Lisbeth Lintz træder ind i arbejdet.

”Sundhedsvæsenet er i en akut krise, hvor vi mangler medarbejdere. Der er brug for at tænke nyt, og jeg er overbevist om, at Lintz vil bidrage positivt i arbejdet. Samtidig vil vi levere input og synspunkter ind, så vi sikrer, at fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen bliver en væsentlig del af diskussionerne,” siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Robusthedskommissionen består ud over Lisbeth Lintz af tre repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, to medlemmer fra Danske Regioner og to medlemmer fra KL.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer