Skrabet finanslovsforslag fra regering prioriterer sundhed og psykiatri

Regeringen fremlagde her til eftermiddag dens forslag til ny finanslov for 2023. Der er tale om et ganske skrabet udspil, der ikke lægger op til de helt store gaver. Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard giver her sit syn på udspillet.
Foto: iStock

Danske Fysioterapeuter er glade for regeringens prioritering af sundhed, psykiatri og ældre.

"Det er helt afgørende, at vi som samfund investerer massivt i en reformering af de store velfærdsområder, hvor der er øget fokus på forebyggelse, rehabilitering og tværfaglighed. Vi skal i højere grad holde borgerne sunde og i bevægelse. Og i flere år," udtaler Jeanette Præstegaard.

Forhåbentlig vil sundhedsreformen, en ny ældrelov og en 10 årsplan for psykiatrien bringe os et godt stykke hen ad vejen, men skal det lykkes – og det skal det - er der brug for flere ressourcer, end der er sat af i regeringens udspil.

Brug for mindst det dobbelte

Regeringen har i deres finanslovsforslag samlet set afsat 1,6 mia fordelt på to år til at styrke disse tre områder, men det dækker end ikke udgifterne til den lovede 10 årsplan for psykiatrien.

Jeanette Præstegaard udtaler: "Danske Fysioterapeuter håber, at regeringen og de kommende forligspartnere vil bringe mere til bordet. Det er brug for mindst det dobbelte, hvis det skal lykkes at få sundhedsreformen implementeret og gøre sundhedsvæsenet bæredygtigt. Hvis en opgradering af psykiatrien ikke blot skal blive en ny samling af lappeløsninger og hvis indsatsen på ældreområdet skal gøres værdig og bæredygtig, hvor flere kan klare sig selv og færre have behov for pleje."

Investering skal forhindre sammenbrud

Danske Fysioterapeuter er fuldt ud bevidste om den økonomiske virkelighed, vi lever i med krig i Ukraine, inflation og klimakrise, men hvis vi undlader at investere i at skabe et klogt organiseret og bæredygtigt sundheds- og velfærdsområde risikerer vi, at det bryder sammen og efterlader os alle med en stort set ubetalelig regning.

"Danske Fysioterapeuter er klar til at tage en endnu større rolle i denne udvikling og har intensiveret den politiske indsats for at komme i mål med visionerne", slutter Jeanette Præstegaard af.