Større fokus på rehabilitering vil gøre det lettere at nå sundhedsmål

Regeringen har tirsdag fremlagt sit udspil til en reform af sundhedsvæsenet. Gode takter, men også brug for et bredere fokus på forebyggelse og rehabilitering, hvis målene skal nås, siger Danske Fysioterapeuter.
Foto: iStock.

Forebyggelse, højere kvalitet og fokus på medarbejderne er nøgleordene i regeringens netop fremlagte udspil til sundhedsreform. Men det er afgørende, at rehabilitering og forebyggelse kommer til at spille en endnu mere central rolle, hvis vi skal nå i mål med at gøre Danmark sundere, lyder det fra Danske Fysioterapeuters konstituerede formand, Brian Errebo-Jensen.

"Hensigterne er gode, og vi skal sætte ind med forebyggelse. Forebyggelsen kan dog ikke stå alene, men skal tænkes sammen rehabilitering og fysisk aktivitet. Derfor er der brug for fysioterapeuternes faglighed i forhold til både børn, unge og ældre, når udspillet skal leves ud i praksis", siger Brian Errebo-Jensen, der også glæder sig over, at regeringen har fokus på psykiatrien.

Drop henvisning

Danske Fysioterapeuter har flere gange fremhævet ønsket om direkte adgang til fysioterapi, men udspillet indeholder ikke forslag om ophævelse af henvisningskravet til tilskudsberettiget fysioterapibehandling. Det ærgrer Brian Errebo-Jensen.

"Direkte adgang til fysioterapi vil sikre patienter hurtigere behandling, frigøre tid hos den praktiserende læge og øge ligheden i sundhed ved at lette adgang til tilskudsberettiget behandling", siger Brian Errebo-Jensen.

Han understreger, at direkte adgang til fysioterapi samtidig vil spille godt sammen med de tanker, der i øvrigt er gjort af regeringen om at sikre bedre anvendelse af sundhedspersonalets kompetencer og nedbringelse af bureaukrati.

"Heldigvis er der tale om et udspil, og nu venter der forhandlinger, før vi har en aftale. Det er mit mål, at direkte adgang tænkes ind i den endelige plan som en måde at sikre den nødvendige behandling så let og enkelt for borgerne som muligt", siger Brian Errebo-Jensen.

Positivt med kvalitetsplan

Han roser samtidig regeringens forslag til en ny kvalitetsplan. Formålet er at styrke kvaliteten i indsatsen for borgere med kroniske lidelser, herunder bedre og mere ensartede tilbud om fysisk aktivitet.

"Vi hilser arbejdet med en kvalitetsplan velkommen. Høje standarder for kvalitet baseret på faglige kriterier er afgørende for at sikre et højt kvalitetsniveau i kommunerne i takt med, at flere opgaver bliver løst i det nære sundhedsvæsen i kommunerne", siger Brian Errebo-Jensen.

Han peger desuden på, at udvikling af faglige kvalitetsstandarder bør ske med tæt inddragelse af de fagprofessionelle, og at kommunerne får økonomiske rammer, så det bliver muligt at leve op til standarderne.

"Danske Fysioterapeuter er klar til at deltage konstruktivt og spille ind med løsninger. Vores særlige blik på forebyggelse, rehabilitering og fysisk aktivitet er elementer, der er nødvendige for at styrke borgerne og dermed undgå indlæggelser og genindlæggelser samt sikre patienter og borgere de bedste levevilkår", siger Brian Errebo-Jensen, som også peger på, at fysioterapeuter i langt højere grad end i dag kan bidrage til koordinering af gode sammenhængende patientforløb.

Se regeringens sundhedsudspil

Del eller udskriv siden
0 kommentarer