Vigtigt med høj kvalitet i fremtidens sundhedsvæsen

En stor sejr og gode takter, men vi er ikke i hus endnu. Det er reaktionen fra Danske Fysioterapeuter til den sundhedsaftale, som Folketingets partier har præsenteret fredag.
Et bredt flertal i Folketinget præsenterede fredag aftalen om en ny sundhedsreform. Foto: iStock.

Fokus på forebyggelse, rehabilitering og sammenhæng for mennesker med kroniske lidelser, ikke mindst gennem forpligtende kvalitetsplaner. Det er nogle af elementerne i en ny sundhedsaftale, som Folketingets partier har indgået fredag.

Det er en stor sejr for Danske Fysioterapeuter, at forebyggelse bliver taget seriøst, som en ny retning for sundhedsvæsenet.

”Det er meget positivt, at forebyggelse endelig får en seriøs plads i det danske sundhedsvæsen. Vi skal forebygge og rehabilitere langt mere end tidligere, både fordi det giver god mening for samfundsøkonomien, men vigtigst af alt fordi det giver den enkelte borger et sundere og bedre liv. Det er en sejr for fysioterapeuterne, og den retning vi har arbejdet for i årevis", siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter og tilføjer:

”At udspillet også indeholder intentioner om løft af kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats og bedre IT på tværs af kommuner og regioner er bare endnu et plus, og noget vi har arbejdet for i foreningen”.

Danske Fysioterapeuter er dermed positive over aftalen, men udfordringerne i sundhedsvæsenet er ikke løst.

”Vi er kommet et  rigtig godt stykke af vejen med den nye aftale, men jeg er bekymret for, om udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejderne bliver løst. Danske Fysioterapeuter havde foreslået direkte adgang til fysioterapi som en oplagt måde at lette de praktiserende lægers hverdag ved, at de sparer tid til de omkring 730.000 henvisninger, der bliver lavet på området i dag. Men her har partierne valgt at gå andre veje”, siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Ensartet og høj kvalitet

Hun ser gode elementer i aftalen, men meget afhænger af, hvordan aftalen bliver ført ud i livet.

”Det er helt afgørende, at vi sikrer, at ensartet kvalitet også bliver høj kvalitet. Der er brug for at tænke mere tværfagligt og med et større fokus på de organisatoriske forhold, som i dag bremser meget i sundhedssektoren. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at aftalen er et skridt på vejen – men at vi fortsat er langt fra målet om et sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet”, siger Jeanette Præstegaard.

Hun glæder sig dog over aftalens store fokus på at sætte ind med forebyggelse og rehabilitering.

"Vi ved, at der bliver flere kronisk syge og ældre, og det er nødvendigt at gøre alt, hvad der er muligt for at udskyde eller undgå antallet af indlæggelser. Forpligtende kvalitetspakker, der sikrer borgerne træning, kostomlægning og patientuddannelse er et godt skridt i den rigtige retning", siger Jeanette Præstegaard.

Vil byde ind i kommission

Sundhedsaftalen forventes at blive stemt igennem i Folketinget inden sommerferien.

Samtidig afventer man den robusthedskommission, som er nedsat, og som inden udgangen af 2023 skal komme med et bud på, hvordan vi som samfund løser udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i sundhedssektoren.

"Vi har mange gode bud på, hvordan vi kan løse udfordringerne, og derfor er det også mit håb, at Danske Fysioterapeuter kan blive en del af kommissionsarbejdet. Vi er et fag i vækst med stærke tværfaglige kompetencer, som vil kunne bidrage med et nyt syn på de mange udfordringer," siger Jeanette Præstegaard.

Læs aftalen om sundhedsreformen på Sundhedsministeriets hjemmeside

Del eller udskriv siden
0 kommentarer