Sundhedsstyrelsen bakker op om specialuddannelse

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen bakker op om forslaget om at lave en specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter. Det vækker tilfredshed hos Danske Fysioterapeuter, og forventningen er, at uddannelsen også bliver politisk vedtaget.
En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen bakker op om forslaget om at lave en specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter. Foto: Forside fra Sundhedsstyrelsens rapport.

Der er markant mangel på medarbejdere på det psykiatriske område, og det er baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen har foreslået, at der bliver oprettet en ny specialuddannelse i psykiatri for de to faggrupper.

Allerede i dag arbejder en række fysioterapeuter på det psykiatriske område, men der er brug for særlige kompetencer, hvis det fortsat skal være muligt at fastholde og rekruttere endnu flere til området.

"Jeg er rigtig glad for, at Sundhedsstyrelsen nu bakker helhjertet op om muligheden for at etablere en specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter. Jeg ser et stort potentiale i at få flere fysioterapeuter ansat i psykiatrien, og for patienterne vil det give mulighed for nye og mere helhedsorienterede behandlinger, hvor fysioterapeuter særlige fokus på kroppen vil bidrage positivt," siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Nedbringer brugen af tvang

En lang række patienter oplever allerede i dag, hvordan fysioterapeutisk behandling gør en forskel. Forskning viser således, at fysioterapi er med til at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, fordi behandlingerne kan forebygge eller nedtrappe tilspidsede situationer som kan ende i fx fastholdelse, bæltefiksering eller tvangsmedicinering.

"Vi ved, at vi kan gøre en forskel for en gruppe mennesker, der ofte er i store lidelser. Med en specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter vil vi få flere kompetencer på området og vil gøre det mere attraktivt for fysioterapeuter at søge job i psykiatrien og dermed komme flere borgere til gavn," siger Jeanette Præstegaard.

Sundhedsstyrelsens rapport om specialuddannelser i psykiatri for fysioterapeuter og ergoterapeuter er nu afleveret til Sundhedsministeriet. Det er herefter op til det politiske niveau at tage stilling til, om uddannelsen skal blive til virkelighed.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om specialuddannelser i psykiatri

Læs nyhed om forslag til ny specialuddannelse for fysio-og ergoterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer