To dage med oplæg og drøftelser om fremtidens fagforening

Fremtidens fagforening - hvad skal der til for at være relevant for samfund og medlemmer i fremtiden? Det var temaet for årets regionsbestyrelseskonference i Kolding den 5. og 6. september 2022.
Fremtidens fagforening var temaet for årets regionsbestyrelseskonference i Kolding den 5. og 6. september. Foto: Liselotte Müller.

Flere end 50 regionsbestyrelsesmedlemmer deltog i årets to dags konference på Comwell Kolding, og luften summede af engagerede stemmer både under debatterne i plenumsalen og i pauserne.

Temaet for regionsbestyrelseskonferencen var fremtidens fagforening og programmet var opbygget, så der både var tid til oplæg og efterfølgende refleksion over oplæggene.

Første dag fik deltagerne præsenteret forskellige vinkler på, hvorfor man bliver medlem af en fagforening, og hvilke muligheder der er for at skabe endnu større værdi for medlemmerne fremadrettet.

Fagforeningens ydelser skal være relevante

Lektor Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet kom med sit bud på, hvordan organisationsgraden har udviklet sig på det danske arbejdsmarked og hvad der virker, når der skal rekrutteres og fastholdes medlemmer.

Ifølge Laust Høgedahl er det altafgørende, at en fagforening er synlig og relevant og skaber opmærksomhed omkring det fællesskab, man kan træde ind i – ikke mindst i forhold til de studerende og unge. Fremtidens fagforening skal ifølge Laust Høgedahl også differentiere ydelserne til medlemmerne og sikre alternative former for medlemsinvolvering som fx digitalisering.

Livsfaser og behov

Traditioner og ritualer er til evig forhandling i en tid, hvor verden er i forandring. Fremtiden vil være præget af yderligere digitalisering og et arbejdsmarked, hvor den yngre generation er rundet af en rivende udvikling indenfor teknologien.

Fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Fremforsk løftede i slutningen af dagen deltagerne op i helikopterperspektivet og gav et godt indblik i udviklingen af menneskers forskellige livsfaser i perioden 1960 – 2030 og hvordan det afspejler sig i de valg, man tager.

Marianne Levinsen talte blandt andet om de digitale indfødte, som skal finde mening i at være med i et fællesskab om fx en fagforening tilbyder. At Danske Fysioterapeuter skal være relevant for samfundet og medlemmerne i fremtiden var også et af Marianne Levinsens hovedbudskaber i oplægget.

Regionsbestyrelsesmoede3-main.jpg
Fremtidsforsker Marianne Levinsen i gang med sit oplæg. Foto: Liselotte Müller.

Fremtidens fagforening

Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard indledte tirsdagen med at tale om politiske prioriteringer, og om hvordan de kan spille ind i arbejdet omkring fremtidens fagforening. Jeanette Præstegaard nævnte også, at nøglen til succes er at sikre engagement blandt medlemmerne, at skabe et lokalt engagement og bruge det til at udbrede vores politiske budskaber til omverden og politikere.

Dette åbnede op for det efterfølgende arbejde i regionerne. Deltagerne skulle herefter selv i arbejdstøjet, godt hjulpet på vej af Ruth Gøjsen og Flemming Andersen fra DeltagerDanmark. Dagens arbejde om fremtidens fagforening tog afsæt i inspiration fra den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, der rådgiver om at gøre ”medlemmer til deltagere.”

DeltagerDanmark førte deltagerne igennem en to delt workshopsession, hvor målet først var at udvikle ideer og til sidst handlinger, som umiddelbart kan implementeres i de enkelte regioner. Dagen sluttede med en fernisering og præsentation af regionernes nyudviklede handlinger.

Redigeret den 13.9.2022.