Uddannelse og rehabilitering er vigtigt i forhandlinger om psykiatri

Folketingets partier forhandler i disse uger om en 10-års-plan for psykiatri. Danske Fysioterapeuter har henvendt sig til ordførerne med henblik på at sikre det fysioterapeutiske fokus i forhandlingerne.
"Fysioterapeuter er garanter for en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang til behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Vi kan sikre, at behandlingen har fokus på det enkelte menneskes ressourcer, muligheder og potentiale til selv at bidrage til et højere funktionsniveau," siger formand for Danske Fysioterapeuter Jeanette Præstegaard. Foto: iStock.

Fysioterapeuter har potentialet til at spille en særlig rolle for mennesker med psykiske lidelser. Det er baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter har rettet henvendelse til ordførerne på Christiansborg med tre konkrete forslag til de aktuelle forhandlinger om en 10-års-plan for psykiatri.

"Fysioterapeuter er garanter for en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang til behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Vi kan sikre, at behandlingen har fokus på det enkelte menneskes ressourcer, muligheder og potentiale til selv at bidrage til et højere funktionsniveau," siger formand for Danske Fysioterapeuter Jeanette Præstegaard.

Sundhedsstyrelsen udkom i foråret med et seriøst og gennemarbejdet fagligt oplæg til en ny 10-års-plan, og Danske Fysioterapeuter bakker helt grundlæggende op om det faglige udspil.

Fysioterapeuter skal på banen

Det ændrer dog ikke på et ønske om at sikre et særligt fokus på de områder, hvor fysioterapeuter kan spille en væsentlig rolle for patienterne.

"Fysioterapeuter er til sted i både den primære og den sekundære sektor, og det betyder, at mennesker med psykiske lidelser kan møde fysioterapeuter under indlæggelse og efter udskrivelse. Vi kan med vores faglighed medvirke til at nedbringe anvendelsen af tvang samt mindske antallet af genindlæggelser i psykiatrien med non-farmakologiske behandlingsinterventioner, der kan supplere og erstatte den medicinske behandling mv. Det er derfor så afgørende, at fysioterapeuter får mere spillerum i psykiatrien," siger Jeanette Præstegaard.

En af måderne til at sikre flere fysioterapeuter i psykiatrien er ved at gennemføre en ny specialuddannelse i psykiatri for fysioterapeuter. Sundhedsstyrelsen bakker op om forslaget, og det er håbet, at en ny uddannelse vil blive en del af en ny plan for psykiatrien.

"Der er brug for flere medarbejdere i psykiatrien, og der er ingen tvivl om, at en ny specialuddannelse vil medvirke til, at flere fysioterapeuter vil søge psykiatrien, ligesom den vil sikre et kompetenceløft blandt terapeuter i psykiatrien. Specialuddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter vil sikre et tværfagligt blik på behandling og rehabilitering af psykiatriske patienter, og det er der brug for," siger Jeanette Præstegaard.

Ret til rehabilitering

Danske Fysioterapeuter foreslår desuden, at der skal indføres et krav om en rehabiliteringspakke til den enkelte patient ved indlæggelse mere end syv dage.

"Patienterne har brug for en mere helhedsorienteret tilgang. Derfor er det nødvendigt, at der bliver foretaget en faglig vurdering af, hvilke non-farmakologiske og rehabiliterende indsatser patienten har behov for. Det betyder, at patienten skal ses af et tværfagligt team bestående af forskellige relevante fagligheder, ligesom der skal laves en plan for indsatserne – og efter vores opfattelse skal det ske ved indlæggelse mere end syv dage, siger Jeanette Præstegaard," der følger forhandlingerne tæt.

"Det er så afgørende, at der bliver landet en aftale, der har et bredt fokus og hvor pengene følger med. Alt for mange har unødige lidelser, fordi psykiatrien i en årrække er blevet forsømt. Jeg håber og tror på, at det politiske Danmark nu vil gøre det rigtige og prioritere en langsigtet og økonomisk bæredygtig løsning," siger Jeanette Præstegaard.

Læs det faglige oplæg til 10-års planen hos Sundhedsstyrelsen

Del eller udskriv siden