Vær med til at drøfte faglighed i fysioterapi

Ny folder skal hjælpe til at skabe dialog om faglighed i fysioterapi på din arbejdsplads.
Folderen præsenterer resultaterne af undersøgelsen om faglighed i fysioterapi, og har til formål at skabe dialog om faglighed på arbejdspladserne. Foto: iStock.

I efteråret 2021 blev alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter bedt om at besvare en spørgeskemaundersøgelse om faglighed i fysioterapi.

Undersøgelsen havde til formål at få indsigt i, hvad Danske Fysioterapeuters medlemmer forstår ved faglighed i fysioterapi. Konkret spurgte undersøgelsen ind til, hvad medlemmerne oplever er god faglighed i deres fysioterapeutiske virke, samt hvad de oplever er god faglighed i vores profession.

Faglighed fra fire perspektiver

En ny folder præsenterer nu resultaterne af undersøgelsen, og har til formål at skabe dialog om faglighed i fysioterapi rundt om på arbejdspladserne.

Følgegruppen for projektet definerede fire overordnede perspektiver eller hjørneflag, som fagligheden kan anskues ud fra.

Folderen beskriver kortfattet de fire hjørneflag: ”vidensgrundlag”, ”juridiske og økonomiske rammer”, ”professionsetik og værdier” og ”arbejdsmarkedet”.

Derudover beskriver folderen udvalgte dele af undersøgelsen. Mere konkret præsenterer folderen seks nedslag i undersøgelsen af faglighed i fysioterapi. Hvert af de seks nedslag rummer en kort beskrivelse af hvad der undersøges og hvad undersøgelsens resultater viser, samt stiller  spørgsmål til læseren.

Folderen indledes med et forord af følgegruppen og et afsnit, der kort beskriver undersøgelsens formål og rammebetingelser.

Hent folder om faglighed i fysioterapi (pdf)

Læs om undersøgelsens resultater, der blev præsenteret på Danske Fysioterapeuters fagkongres