Vil du være de studerendes stemme i hovedbestyrelsen?

Vil du være med til at sikre fokus på de studerendes forhold i Danske Fysioterapeuter? Så har du mulighed for at stille op til posten som observatør i hovedbestyrelsen.
Der er deadline for opstilling til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen den 9. januar 2023. Der skal være valgt en observatør den 22. januar. Foto: iStock.

Der er cirka 3.000 fysioterapistuderende i Danmark, og de skal have en stemme i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Det er baggrunden for, at der indkaldes kandidater til observatørposten i hovedbestyrelsen. Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Arbejdet som observatør

Som observatør i hovedbestyrelsen skal du forvente at deltage i 7 – 8 hovedbestyrelsesmøder om året, samt i repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert andet år, næste gang i 2024. Derudover må der påregnes tid til at læse materiale forud for møderne.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager man et honorar på omkring knap 27.000,- kroner om året.

I den seneste periode har Tobias Imfeld været studenterobservatør i hovedbestyrelsen. Tobias Imfeld har nu afsluttet sin uddannelse som fysioterapeut og genopstiller derfor ikke til posten.

Deadline for opstilling

Der er deadline for opstilling til posten den 9. januar 2023. Der skal være valgt en observatør den 22. januar.