Brev til minister: Beskyt sundhedsansattes navne

Danske Fysioterapeuter har sammen med syv andre organisationer skrevet et fælles brev til sundhedsministeren. I brevet opfordrer organisationerne til, at de ansattes navne skal beskyttes bedre i sundhedsvæsenet og på socialområdet.
Det er for nemt at se det fulde navn på ansatte i sundhedsvæsenet. Foto: iStock.

Det kræver blot et par klik, når man har det fulde navn. Så kan en patient få adgang til mange private og personlige oplysninger om den pågældende fysioterapeut eller sundhedsansatte, der har behandlet vedkommende. Og det kan være utrygt for de fysioterapeuter og andre faggrupper, der arbejder i sundhedsvæsenet og på socialområdet.

Derfor har Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Radiografrådet, Danske Bioanalytikere, Jordemoderforeningen, HK Kommunal, FOA og Dansk Sygeplejeråd sammen skrevet et fælles brev til sundhedsminister Sophie Løhde (V), hvori de opfordrer til, at de ansattes navne beskyttes bedre. Heri anmoder de otte organisationer om, at regeringen både nationalt og på EU-plan vil arbejde for at sikre en entydig hjemmel til, at de ansatte kan identificeres ved anden entydig identifikation end fulde navn.

”Det bliver utrygt at gå på arbejde, når man har prøvet at blive chikaneret og opsøgt af patienter og pårørende efter en behandling eller kender kolleger, som er blevet det. Som fysioterapeut er man ofte i tæt fysisk kontakt med sine patienter i undersøgelser og under behandlinger af patienterne, og nogle patienter opfatter desværre dette som en invitation til at skrive eller på anden vis kontakte fysioterapeuten privat efter en behandling. Derfor skal det ikke være så nemt at se det fulde navn,” siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Ikke gjort nok politisk

Allerede nu er der ændret i journalføringsbekendtgørelsen og logbekendtgørelsen, men det er desværre ikke nok. Det har nemlig vist sig, at muligheden for, at sundhedspersonalet nu kan fremgå med anden entydig identifikation end fulde navn i journalen, i loggen og i diagnostiske IT-systemer, ikke løser problemet. 

For adgangen til det fulde navn betragtes som en patientrettighed, der vejer tungere end hensynet til sundhedspersonalet. Det betyder, at der med nuværende regler skal være en konkret grund til at pseudonymisere over for patienten. Og det risikerer at stigmatisere patienten og optrappe en potentiel konflikt, som kan skabe endnu mere utryghed hos sundhedspersonalet. 

Løsning er fornavn, tjenestenummer og -sted

Derfor foreslår Danske Fysioterapeuter og de syv andre organisationer, at de ansatte i sundhedsvæsenet kun skal fremgå med fornavn, tjenestenummer og tjenestested i alle journaler og øvrige systemer, og at det gøres nemmere for de offentlige arbejdsgivere at afvise aktindsigt i de ansattes navne.

”Vi skal sikre, at fysioterapeuterne og det resterende sundhedspersonale får et trygt og sikkert arbejdsmiljø, samtidig med at vi undgår upersonlige relationer, hvor patienter og ansatte ikke ved, hvad hinanden hedder,” siger Jeanette Præstegaard.

Læs det fælles brev om navnebeskyttelse (pdf)