Danske Fysioterapeuter får ikke medhold i Landsretten

Det er med overraskelse og ærgrelse, at Danske Fysioterapeuter konstaterer, at Landsretten vurderer, at der var hjemmel til, at CO10 kunne fratage foreningen forhandlings- og aftaleretten for fysioterapeuter på SOSU-skolerne.
Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuter har netop modtaget dommen i sagen, som hovedorganisationen Akademikerne (AC) i november 2022 førte i Landsretten om forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre på SOSU-skolerne.

Sagen opstod, da Danske Fysioterapeuter skiftede hovedorganisation og som følge heraf meldte sig ud af forhandlingsfællesskabet CO10.

Igennem hele sagen har det været Danske Fysioterapeuters opfattelse, at forhandlingsretten for fysioterapeuter på SOSU-skolerne er naturligt placeret hos Danske Fysioterapeuter, da foreningen er en monofaglig faglig organisation, og at det ikke har fremgået af CO10-vedtægterne, at foreningen kunne miste forhandlingsretten. Derudover har Danske Fysioterapeuter haft forhandlingsretten længe og havde overenskomster med amtsrådsforeningen før, amterne blev nedlagt.

Det er derfor med overraskelse og ærgrelse, at Danske Fysioterapeuter konstaterer, at Landsretten vurderer, at der var hjemmel til, at CO10 kunne fratage forhandlings- og aftaleretten.

Danske Fysioterapeuter vil nu analysere dommens tekst grundigt med AC og deres advokat, og vurdere det videre forløb.