Danske Fysioterapeuter målretter indsatsen til medlemmer på erhvervsområdet

Foreningen har valgt at ændre i den service, som klinikejere og selvstændige i praksissektoren modtager. Det sker som et led i den overordnede prioritering af opgaver, som er nødvendig for at imødekomme de ønsker til udvikling, som repræsentantskabet har vedtaget.
Foto: iStock

Hvis Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig, er det nødvendigt løbende at justere de tilbud, foreningen tilbyder medlemmerne, så de får den relevante rådgivning og hjælp, de har brug for.

Det er udgangspunktet for en justering af tilbuddet til klinikejere og selvstændige i praksissektoren, som fremover ikke længere vil kunne få rådgivning om iværksætteri og forretningsudvikling. 

Beslutningen er truffet af Hovedbestyrelsen, og prioriteringen giver mulighed for at udvikle foreningens aktiviteter på andre områder.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at medlemmerne på erhvervsområdet fortsat vil opleve et højt serviceniveau på en række andre områder.

Det er således fortsat muligt at få hjælp til at komme i gang som selvstændig uanset om det er inden for praksisoverenskomst eller udenfor.

Mange tilbud til erhvervsområdet

Det vil som hidtil være muligt at deltage i relevante webinarer, ligesom sekretariatet gerne rådgiver om, hvad det vil sige at drive en sundhedsvirksomhed. Det kan fx være vejledning i forhold til regler og krav, der er relevante for sundhedspersoner, vejledning om praksisoverenskomster og aftaler for selvstændige, patientrettigheder, klageadgang, autorisationslov, vejledning om kontrakter og samarbejdsaftaler og en lang række andre områder. 

Medlemmerne på erhvervsområdet har desuden fortsat adgang til at tegne en fordelagtig behandler- og erhvervsansvarsforsikring, som også indeholder retshjælp ved typiske tvister mellem selvstændige.

Adgang til kurser og webinarer samt de faglige selskaber er naturligvis også fortsat en naturlig del af medlemskabet for klinikejere og selvstændige.

Varetager interesser

Endelig er det væsentligt at understrege, at foreningen fortsat arbejder for at fremme klinikejernes og de selvstændiges interesser i en lang række sammenhænge.

Foreningen forhandler således praksisoverenskomst hvert 3. år, ligesom der løbende sker en indsats for at øge fysioterapeuternes muligheder for at øge indtjeningen på forsikringsområdet.

Endelig vil der fortsat være stort fokus på at vejlede om Praksisoverenskomsten, så det sikres, at alle medlemmer på området forstår reglerne og deres betydning for driften af egen virksomhed.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer