Sundhedsminister: Investering i træning kan nedbringe antallet af operationer

Danske Fysioterapeuter deltager i disse dage på Folkemødet 2023 for at udbrede kendskabet til, at fysioterapi og superviseret træning spiller en vigtig rolle, når det kommer til at løse fremtidens sundhedsudfordringer. Og netop træning kan bruges til at nedbringe antallet af operationer i fremtiden, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) i dagens debat.
Sundhedsminister Sophie Løhde (V), regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) og formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm (V) skulle til debatten "Løhdes Hule" vælge, hvilke løsninger de ville investere i for at komme udfordringerne med fremtidens stigende antal kronikere til livs. Foto: Niels Erik Kaaber Rasmussen.

Folkemødet 2023 på Bornholm er i fuld gang. Og der er nok sundhedsudfordringer at sætte fokus på over for landets politikere og interessenter. Derfor deltager Danske Fysioterapeuter igen i år på landets største demokratifestival i Allinge med blandt andet tre debatarrangementer.

Allerede denne eftermiddag er Danske Fysioterapeuter vært for den første debat, "Løhdes Hule", som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lægger navn til.

Debatten, der i form og udførelse er inspireret af DR’s investeringsprogram "Løvens Hule", handler om, hvad vi i fremtiden skal gøre ved udfordringen med det stigende antal kronisk syge borgere i Danmark.

Her fremlægger Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard, Lægeforeningens næstformand Anna Mette Nathan, Kost- og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry hver deres løsninger på kronikerindsatsen for netop sundhedsministeren, regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) og formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm (V). Og så er det politikernes opgave at vælge, hvilke bud de vil investere i.

Flere lever som multisyge kronikere i fremtiden

Moderator Janne Bram Hemphrey, der er direktør hos Danske Fysioterapeuter, byder velkommen til de seks debatdeltagere og de mange fremmødte borgere i teltet.

"Flere kommer til at skulle leve som multisyge kronikere, fordi vi lever længere. Fremskrivninger viser, at antallet af 80-årige vil øges med 59 procent i 2030. Rapporten 'Sygdomsudvikling i Danmark fremskrevet til 2030' af Statens Institut for Folkesundhed viser også, at antallet af borgere med type 2-diabetes vil blive næsten fordoblet i perioden 2015-2030, og antallet af danskere med mindst to kroniske sygdomme vil stige i fremtiden," siger Janne Bram Hemphrey og sætter debatten i gang.

Sådan knækker vi den kroniske kurve

Men hvilke konkrete tilbud skal der så til for at sikre, at vi mindsker behovet for behandling af fremtidens mange kronikere mest muligt? Det er der flere forskellige holdninger til blandt fagorganisationerne.

Formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, har superviseret træning og bevægelse med til panelet som oplagte bud herpå. For superviseret træning vil både kunne virke som forebyggelse og være med til at klæde den enkelte borger på til bedre at kunne håndtere den kroniske sygdom.

"Med superviseret træning kan fysioterapeuter reducere smerter, tab af funktionsevne, indlæggelser, operation og genindlæggelser, hvis det fylder mere i sundhedsvæsenet," siger Jeanette Præstegaard og pointerer, at alene muskelskeletsygdomme koster samfundet 60 milliarder kroner hvert eneste år.

Så der er altså mange penge at spare her, understreger hun og ser over på de tre politikere.

"For superviseret træning har også evidens på en lang række kroniske sygdomme såsom Parkinsons sygdom, sklerose og KOL, men også positive effekter på demens, depression, overvægt og hjertekar- og lungesygdomme," siger Jeanette Præstegaard.

Løhde: En investering i træning

"Hvordan kan jeres forslag reducere udgifter andre steder?", spørger Sophie Løhde.

"Tilbyd for eksempel visiteret træning til patienter på venteliste. Det kan betyde, at flere helt kan undgå operation. Et andet bud er, at I åbner for direkte afgang til fysioterapi, hvilket frigør vigtige ressourcer hos de praktiserende læger," svarer Jeanette Præstegaard.

Sophie Løhde siger:

"Vi kan blandt andet investere i træningsperspektivet for at undgå operationer. Men det er vigtigt at sprede vores investeringer for at minimere risiko."

Flere konkrete bud på bordet

Da det bliver Lægeforeningens næstformand Anna Mette Nathans tur til at fremlægge foreningens bud på løsninger, tager hun en overdimensioneret pakke cigaretter frem. Hun er helt enig i, at forebyggelsesindsatser skal fylde langt mere, før vi kan komme fremtidens udfordringer med flere kronikere til livs.

Det gælder også, når det kommer til tobak og alkohol, understreger Anna Mette Nathan, og viser cigaretpakken til politikerne. I samme boldgade peger Ghita Parry hos Kost- og Ernæringsforbundet på, at bevægelse, kost og ernæring skal fylde langt mere, end det gør i dag.

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) er enig i budskaberne om mere forebyggelse.

"Vi taler tit meget gammeldags, når vi snakker forebyggelse. Vi skal også tænke forebyggelse, når vi er blevet syge, og når vi er ved at blive det. Det er en vej, vi skal ned ad," siger Heino Knudsen.

"Vi skal have fokus på afkastet"

Efter de tre fagorganisationers fremlæggelser kommenterer de tre politikere på de indkomne bud på løsninger. Formand i Kommunernes Landsforening Martin Damm (V) siger:

"I har alle tre perspektiver, der byder ind på de udfordringer, vi ser. Vi skal investere i det, der har en effekt."

Sophie Løhde supplerer:

"Det var tre gode pitches, men vi skal have fokus på afkastet. Afkastet er tredelt: Vi skal have bedre sundhed, vi skal frigive ressourcer andre steder, og vi skal reducere udgifterne."