Enighed om ny aftale om vederlagsfri

Danske Fysioterapeuter og KL har indgået aftale om økonomien for vederlagsfri fysioterapi i 2023.
Foto: iStock.

Rammen for vederlagsfri fysioterapi bliver løftet med 1,5 procent i 2023. Det er resultatet af forhandlinger mellem KL og Danske Fysioterapeuter særligt om økonomien for 2023. Med aftalen har Danske Fysioterapeuter samtidig forpligtet sig til ikke at opfordre medlemmerne til at pausere behandlingen af igangværende patienter i 2023, selvom der senere på året skulle være tegn på, at den samlede økonomiske ramme kan blive overskredet.

”Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes os at lande en aftale om økonomien for vederlagsfri fysioterapi, selvom jeg selvfølgelig gerne havde set, at rammen var blevet endnu større”, siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Det er også aftalt, at fysioterapeuterne i det kommende år fortsat skal have et fokus på effektive forløb som et redskab til at styre økonomien. Det sker blandt andet ved, at klinikkerne løbende har en kritisk, faglig vurdering af den enkelte patients behov og behandlingsforløb med henblik på at sikre, at omfanget af behandlingen og behandlingsformen er den rigtige i forhold til patientens tilstand.

Pengene skal passe

Tal for tilgangen af nyhenviste patienter og udgiftsudviklingen tyder på, at fysioterapeuterne løbende gennem 2023 skal være særligt opmærksomme på ikke at tage flere patienter i behandling med tilskud, end hvad der er muligt at behandle inden for den økonomiske ramme.

”Vi har et stort ansvar for at få pengene til at passe, når vi når årsskiftet. Men det er også vigtigt at erkende, at der vil komme ventetid for nye patienter, og at det er en meget vanskelig situation at stå i både for fysioterapeut og patient, siger Jeanette Præstegaard.

Se aftale mellem KL og Danske Fysioterapeuter