Forhandlinger om basiskontrakter udskudt

De igangværende forhandlinger om basiskontrakterne er udskudt til efter sommerferien. Det skyldes, at forhandlingschef Nicolai Robinson har fået nyt job.

Forhandlingerne om basiskontrakterne har været i gang siden nytår, og der var aftalt forhandlingsmøder i begyndelsen af april måned.

Forhandlingschef i Danske Fysioterapeuter Nicolai Robinson har imidlertid fået nyt job som direktør i Farmakonomforeningen, og det har derfor været nødvendigt at udskyde forhandlingerne ud fra et samlet ressourcehensyn.

Nødvendigt at udskyde

Danske Fysioterapeuter er i foråret part i en lang række forhandlinger, men forhandlingerne om basiskontrakterne er de eneste forhandlinger uden afhængigheder til eksterne. Samtidig er foreningen i en situation, hvor ressourcerne til at gennemføre forhandlinger ikke er ubegrænsede, og det har derfor været nødvendigt at udskyde forhandlingerne til efter sommerferien.

At denne løsning er valgt, er udelukkende er et udtryk for en ressourcemæssig prioritering og dermed en administrativ beslutning.

De medlemmer, der er ansat på basiskontrakterne, fik senest en lønregulering i oktober 2022.