Forsøg med direkte adgang til fysioterapi vækker begejstring

Et forsøg med direkte adgang til fysioterapi i Region Hovedstaden kan bane vejen for en mere permanent løsning.
Foto: iStock.

Patienter, som ønsker tilskud til fysioterapeutisk behandling, skal i dag først forbi deres praktiserende læge for at få en henvisning. Men et forsøg med direkte adgang til fysioterapi har gjort det muligt for patienter i Ballerup og Frederikssund kommune at gå direkte til en fysioterapeut med offentlig støtte, hvor de straks kan blive diagnosticeret og komme i behandling.

Skal udbredes tíl hele landet

Forsøget om Direkte Adgang frigiver tid hos de praktiserende læger, ligesom patienterne har været glade for forsøget. Derfor vil Danske Fysioterapeuter bruge erfaringerne fra forsøget til at lægge yderligere politisk pres for at få ordningen gjort permanent i hele landet.

”Fysioterapeuter er eksperter i muskler og led, og med direkte adgang kan vi som faggruppe aflaste de praktiserende læger. Samtidig sikrer vi, at flere patienter kommer hurtigere i gang med den rigtige behandling. Direkte adgang er den kloge måde at indrette sundhedsvæsenet på og gavner samtidig den enkelte borger,” siger Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Direkte til behandling

Hvis ordningen indføres på landsplan, vil det for fremtiden betyde, at det bliver fysioterapeuternes ansvar at vurdere, hvilke patienter der skal kunne tage direkte til behandling hos en fysioterapeut med et offentligt tilskud.

”Det er meget positivt, at både Region Hovedstaden og PLO ser positivt på ordningen med direkte adgang til fysioterapi. Nu mangler vi bare at få Folketinget med på ideen, og her fortsætter vi den politiske indsats”, siger Jeanette Præstegaard.

Danske Fysioterapeuter vurderer, at der kan spares mere end 730.000 konsultationer hos de overbebyrdede praktiserende læger årligt ved at indføre direkte adgang til fysioterapi.

De positive resultater fra Region Hovedstaden er dermed et vigtigt skridt i den rigtige retning og en stor sejr for fysioterapeuter, da det med forsøget er påvist, at den direkte adgang også skaber værdi og høj tilfredshed blandt patienterne.

Læs pressemeddelelse fra Region Hovedstaden om direkte adgang