Forlig på det private område ved OK23 går ind i den sidste fase

Danske Fysioterapeuter har i de forgange uger indgået forlig på det private overenskomstområde ved OK23. Der sker nu sammenkædning med øvrige aftaler.
Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuter har i de forløbne uger indgået forlig på en række områder på det private arbejdsmarked, og de indgåede aftaler bliver nu kædet sammen med øvrige aftaler, som der så skal tages samlet stilling til.

Forligene er således en del af det mæglingsforslag, som er fremlagt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, og som lørdag blev fremsat af forligsmand Jan Reckendorff.

Det drejer sig blandt andet om forlig, som Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen har indgået med Dansk Erhverv og Dansk Industri for Forenede Care, Altiden Støtte A/S, Falck A/S og Vikaroverenskomsterne. 

Der er desuden indgået forlig virksomheden Incita, hvor Dansk Fysioterapeuter er part i den fælles virksomhedsoverenskomst sammen med seks andre organisationer.

Når alle organisationer har meldt tilbage til forligsmanden, vil der som nævnt ske sammenkædning i Forligsinstitutionen. I Danske Fysioterapeuter er det Hovedbestyrelsen, der tager stilling, og aftalerne bliver således ikke sendt til urafstemning. Resultatet af den samlede mæglingsskitse bliver offentliggjort den 12. april efter kl. 10.