Hvordan motiverer man patienter? Projekt om træningsadfærd får fondspenge

Praksisfonden har tildelt 1.640.544 kroner til nye forskningsprojekter, der er relevante for fysioterapipraksis. Størstedelen er gået til et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan fysioterapeuter kan understøtte patienternes træningsadfærd som et vigtigt element i den eksisterende behandling.
Et nyt projekt skal undersøge, hvilke tiltag der kan motivere patienter med skuldersmerter til at få lavet de øvelser, der er en del af deres behandling. Foto: iStock.

Hvilke greb skal der til for at optimere træningsadfærden hos patienter med skuldersmerter? Hvordan kan de kliniske retningslinjer i højere grad bruges i fysioterapeuters undersøgelser og behandling? Og kan det lade sig gøre at lave trygge patientuddannelsesforløb for nye patienter med osteoporose?

Det er nogle af de vigtige spørgsmål, som denne sommers modtagere af Praksisfondens midler søger at besvare. Praksisfonden uddeler penge to gange om året til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter, som har til formål at udvikle fysioterapipraksis.

Og denne gang har Praksisfondens bestyrelse, som består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter, valgt at give penge til tre forskellige forskningsprojekter.

Indsatser skal påvirke træningsadfærd

Fysioterapeut Mikkel Bek Clausen, der er docent ved Københavns Professionshøjskole, får 797.264 kroner til projektet “Optimizing exercise adherence and outcomes for patients with shoulder pain syndrome by merging behavior change and rehabilitation science”.

Projektet undersøger, hvilke indsatser der kan påvirke træningsadfærden blandt patienter med skuldersmerter, og tager afsæt i, at mange desværre ikke laver træningsøvelser i det omfang, der er nødvendigt. Det udvander behandlingseffekten og understreger den indbyggede sårbarhed i at bruge øvelser som behandling – nemlig at de skal laves for at virke.

Formålet med projektet er at udvikle en række tiltag, som påvirker træningsadfærd ved at understøtte evner, muligheder og motivation som en integreret del af den eksisterende behandling.

Derfor vil Mikkel Bek Clausen i projektet analysere den eksisterende viden, koble den med adfærdsteori og omsætte resultaterne til konkrete tiltag med en stringent metode, der sikrer tiltagenes kvalitet og anvendelighed i praksis.

Nyt projekt skal give trygge patientuddannelsesforløb

Praksisfonden giver Magnus Grønlund Bendtsen, der i en årrække har specialiseret sig i patienter med osteoporose, 313.000 kroner til studiet ”Tryghed og træning med osteoporose”.

Projektet skal undersøge, hvordan det er muligt at gennemføre et vidensbaseret fysioterapeutisk trænings- og patientuddannelsesforløb for patienter, der er nydiagnosticeret med osteoporose, og hvilke relevante resultater det giver.

Hvordan implementeres kliniske retningslinjer?

Fysioterapeut Maja Husted Hubeishy, der lige nu arbejder på en ph.d., modtager 530.258 kroner til studiet ”Implementering af evidensbaseret praksis til behandling af lænderygsmerter hos fysioterapeuter og kiropraktorer – et brugerinddragende projekt”.

I projektet har Maja Husted Hubeishy udviklet og afprøvet en aktiv implementeringsstrategi, som skal understøtte, at fysioterapeuter i højere grad anvender anbefalinger fra kliniske retningslinjer i deres undersøgelse og behandling.

Det kvalitative projekt skal give en forståelse af, hvordan fysioterapeuterne (og kiropraktorerne) oplever den aktive implementeringsstrategi, og projektet kan derfor give et indblik i, hvordan strategien kan tilpasses den kliniske praksis på klinikkerne.

Også penge til efteruddannelse

Udover forskningsprojekterne har Praksisfonden også tildelt midler til efteruddannelse.

Her fik Sabina de Lemos og Nicoline Rose Nielsen hver tildelt 14.300 kroner til at gennemføre klinisk vejlederuddannnelse.